Advanced Search found 2 item(s) featuring "A.d.M."

1934-01-24 Passiespel en spelers te Amsterdam (A.d.M)
  • . . . op het gelegenheidsbulletijn, dat zich van meet af zakelik-flink en boeiend voordoet. Het nuttige adres is: "Passiespelers - O.Z. Achterburgwal 175 - Amsterdam". A.D.M. . . .
1931-08-09 "De Slag bij Hertshaag" te Aalst (A.d.M.)
  • . . . en gemeente, tegenover vreemdeling en buitenwereld. Het wordt een kracht in de kultuur van een volk; het wordt een roem en een schoonheid. A.d.M. . . .