4 document(en) met "damen"


BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Sara (Brit Alen) en Leila (Katelijne Damen) komen binnen en zetten zich neer aan het tafeltje, waarop een mikrofoon gemonteerd is. De enscenering heeft iets weg van een talkshow à la Sonja...Sara en Leila bekennen dat zij eigenlijk Brit Alen en Katelijne Damen heten, zelf geen kampslachtoffers; wat je dus te zien zal krijgen, dat is duidelijk, is een weergave van een werkelijkheid, maar

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Op dat ogenblik zie je de aktrice Katelijne Damen niet meer achter de zonnebril, de opzichtige pruik en het schrille gekrijs...Als Katelijne Damen uit de bol gaat, voel je dat er iets niet klopt: dit is geen akteren, maar leentje-buur spelen, de rekonstruktie van sterke emoties aan de hand van bekende modellen, de suggestie

Geouwehoer over kunst herkenbaar bij KVS • 23 september 1997
Serge (Jan Pauwels) koopt een haast zuiver wit schilderij voor 1,2 miljoen frank, iets waar zijn vriend Marc (Hubert Damen), zich mateloos aan ergert...Dat is naar het einde van de voorstelling ook waar voor Hubert Damen

Monstres sacrés in deSingel • 20 maart 2002
De voorstelling draagt de ondertitel Ein fest mit Wuppertalern, mit Damen und Herren ab 65