1 document(en) met "Zhana Ivanova, Dora Garcia"


Waar is kunst? • 1 februari 2008
Dora Garcia, een Spaanse, in Brussel wonende kunstenares, was de katalysator van dit werk waarin beeldend kunstenaar Richard Venlet, de theatergroepen Transquinquennal en Tristero en psychiater Eric...Er is een merkwaardige analogie tussen de experimenten van Ivanova en de manier waarop Garcia haar werk omschrijft: 'Het werk van Dora Garcia situeert zich tussen performance, tekst en installatie...Het werk van Dora Garcia gaat over de grens en het verband tussen realiteit en fictie, tussen het zogenaamd spontane en het opgelegde