6 document(en) met "Van Rompay"


Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Theo van Rompay, die Bruzzle koördineert, drukte het kernachtig zo uit: als je naar die produkties gaat kijken, blijf je bijna altijd met de vraag zitten waarom ze dat stuk spelen; je voelt geen...Het is precies dat wat de artistieke helderheid (de "nood" van Van Rompay) ten goede komt...veel van die zelfde mensen zelf al te zeer betrokken waren in dat complex van politieke, administratieve en financiële praktijken rond de bezetting van een patrimonium aan grote zalen, dat we gemeenzaam

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
twee jaar stapten twee direkteurs op, Johan Wambacq en zijn opvolger Theo Van Rompay...Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
Alle afgestudeerden bevestigen dat PARTS hard labeur is. "Het dansersbestaan zelf is óók een van de veeleisendste beroepen in de hele kunstsector", merkt directeur Theo Van Rompay hierbij op...Stefanie Bodien was bij aanvang van het derde jaar rotsvast besloten om de opleiding af te maken, maar knapte helemaal af op de theaterlessen van Jan Ritsema...En dan is er natuurlijk ook de inbreng van Rosas, het gezelschap van De Keersmaeker zelf, met onder meer lessen "Rosas-repertoire". Ook voor aanvullende vakken als filosofie werden toonaangevende

Perspectives after P.A.R.T.S. the first generation • 1 januari 1999
Artistic director Theo Van Rompay, however, remarked that it is often more exciting to work on the 'periphery' of the Brussels dance epicentre...between he also performed a role in a film by Dorothée Van den Berghe

Perspectives après P.A.R.T.S. la première génération • 1 januari 1999
Pourtant, le directeur artistique Theo Van Rompay constate qu'il est parfois plus interessant d'aller travailler dans la "périphérie" de l'épicentre bruxellois de la danse, référant à ce sujet à une...Entretemps il a aussi joué un rôle dans un film de Dorothée Van Den Berghe

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
Drukkookpan Theo van Rompay: We zijn steeds heel dicht bij de oorspronkelijke uitgangspunten gebleven...Van Rompay: Toen Lynda Gaudreau hier les gaf, merkte ze op dat ze nooit de indruk had in een school te zitten...Van Rompay: Wij zijn ook veel meer internationaal georiënteerd dan de anderen