2 document(en) met "Rameau"


Pygmalion in het spiegelpaleis: DANS, Jean-Luc Ducourt... • 15 oktober 2003
Jean-Luc Ducourt: 'Ik wou de specifieke cultuur van het barokke hoftheater onderzoeken aan de hand van de bewerking die Rameau maakte van het 'Pygmalion'-verhaal

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Pourquoi quand je te regarde je ne me vois pas begon als een onderzoek naar de cultuur van het barokke hoftheater aan de hand van Pygmalion van Rameau