3 document(en) met "New England"


De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Zoals de steeds weer lezenswaardige Peter Brook in The empty space uiteenzet: 'I have had many abortive discussions with architects building new theatres - trying vainly to find words with which...Anne Staniszewski de wijze waarop experimenten met tentoonstellingsbouw in de eerste helft van de twintigste eeuw, in het bijzonder in het New-Yorkse MoMA, uitgemond zijn in een op dit ogenblik wijd...Noten (1) Peter Brook, The empty space, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England, 1972, pp 73-74

Spektakel zonder spektakel • 18 december 2002
De jongste jaren heeft de choreograaf zich echter met de steun van een Fellowship van de Arts Council of England tijdelijk uit het theatercircuit teruggetrokken...En hij haast zich erbij te zeggen dat het niet om een new-age-achtig idee gaat

Theater • 13 november 2003
Neill zijn stuk in New England, vlak na het beëindigen van de Amerikaanse burgeroorlog