1 document(en) met "Menelaos"


Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Ajax, verblind door Athene, heeft een ware slachtpartij aangericht onder de veestapel, waarvan hij dacht dat het zijn medegeneraals Agamemnon, Menelaos en Odysseus waren...Agamemnon en Menelaos verbieden iedereen het lijk te begraven, als straf voor Ajax' moordzuchtige bedoelingen tegenover hen