1 document(en) met "Marc Iglesias"


Waar is kunst? • 1 februari 2008
De ene, Marc Iglesias, nam al deel aan Vemissage I. De andere, Kristof Coenen, zit zich af te vragen waar dit allemaal toe leidt