1 document(en) met "Ivanova"


Waar is kunst? • 1 februari 2008
Noch wat het kunstige hieraan is. Ivanova vraagt zich hier af hoe de wereld 'werkt', waarom de dingen zijn zoals ze zijn...Ivanova doet dat niet door het raster van een theorie over de wereld te werpen, om dan elke gebeurtenis goedschiks of kwaadschiks in dat raster te persen...Er is een merkwaardige analogie tussen de experimenten van Ivanova en de manier waarop Garcia haar werk omschrijft: 'Het werk van Dora Garcia situeert zich tussen performance, tekst en installatie