7 document(en) met "Individuele eigenschappen"


Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
De cultus van de individuele artiest moest daarom worden verruild voor concrete actie, gericht op het uitlokken van radicaal subversieve situaties waarbij de massa verregaand werd betrokken...Eigenschappen die ook het verlangen kenmerken... De mens is aanvankelijk hoogstens als een schimmige verfspat in deze modellen aanwezig

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
eigenschappen van een voorstelling zelf (alhoewel dit, zoals mag blijken, een paradox is: een intelligente voorstelling zal altijd op een of andere wijze deze context in het spel brengen). Een mooi voorbeeld...Het vertoog van de instelling overschrijft op dat ogenblik, zonder dat de kijker zich daarvan bewust wordt, de intrinsieke eigenschappen en de maatschappelijke betekenis van het werk...De enige uitweg was een vlucht vooruit in het individuele, in de hedonistische verbetering van de eigen werkelijkheid

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Ze streeft niet naar individuele vernieuwing of de uitdrukking van wat nooit eerder gezegd werd...Het is een terugblik én een nieuw begin; in de negatie van alle formele eigenschappen van het oudste werk wordt dat werk toch weer zichtbaar

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
de collectiviteit niet zozeer een monument dan wel een kolossale gedachte, de hypothese van een diepe grondlaag die onder de oppervlakkige strevingen en handelingen van de individuele burgers...de moderniteit, voor de ontworteling, voor het Leven Zonder Eigenschappen...', schrijft Bart Verschaffel

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
Musil stelde het probleem in de jaren dertig al aan de orde in De man zonder eigenschappen...Als je echter nalaat het individuele woonhuis, dat sowieso voorbehouden is voor een geprivilegieerde minderheid van de wereldbevolking, te spiegelen aan andere vormen en tradities van wonen, wordt het...Dat is het meest fundamentele gebrek van Westons boek: het beperkt zich haast uitsluitend tot de stijlkenmerken van het individuele woonhuis in het Westen

'Collect-if' danst zonder choreograaf: Zeven ervaren dansers... • 19 november 2003
Individuele eigenschappen als tolerantie en vrijheid worden hoog gewaardeerd, maar verhelen dat zo problemen op afstand gehouden worden

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Individuele eigenschappen als tolerantie en vrijheid worden hoog gewaardeerd, maar verhelen dat zo problemen op afstand gehouden worden