1 document(en) met "I belong to no repertoire"


Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Die samenwerking werd recent verdergezet in I belong to no repertoire...Brokstukken Is I belong to no repertoire dan een beeldenstorm...belong to no repertoire is zo een voorstelling die op een bizarre manier werkt als een vagevuur voor een ander kijken, net zoals Becketts teksten werkten als een vagevuur voor een ander lezen