1 document(en) met "Brigittinenklooster"


Vrij als de tijd • 27 augustus 2003
Het festival ontleent zijn naam aan de oude, uitgebrande kapel van het voormalige Brigittinenklooster die nu wat verweesd geprangd staat tussen de Noord-Zuid-verbinding, een sociaal bouwblok uit de