3 document(en) met "Athene"


Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
Ajax, verblind door Athene, heeft een ware slachtpartij aangericht onder de veestapel, waarvan hij dacht dat het zijn medegeneraals Agamemnon, Menelaos en Odysseus waren...Zijn woorden zijn sterk gekleurd door het gesprek dat hij met Athene heeft gehad bij de aanvang van de handeling, een gesprek over de futiliteit van het menselijk handelen en de mateloze wreedheid van

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
toenmalige Athene, dat zwaar getekend was door de gevolgen van de Peloponnesische Oorlog

Historische theaterschetsen • 1 januari 2007
Buehlmann waagt zich aan een reconstructie van het Dionysostheater in Athene