Date 2007-04-18

Publication De Morgen

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords subsidierondegoodsdamagedkobaltworksdeepdesselcommissiebluepeepingwerkplaatsen

Anciaux plant inhaalbeweging voor danssubsidies

Anciaux plant inhaalbeweging voor danssubsidies

BRUSSEL l Bij de tweejaarlijkse subsidies voor dans krijgen Deep Blue, Kobaltworks, Cie Soit van Hans Van Den Broeck, Peeping Tom en Meg Stuarts Damaged Goods een positief preadvies. Enkel het gezelschap van Annabel Schellekens en Thomas Devens kreeg dat niet, vernam De Morgen. Minister Anciaux (Spirit) zou Dessel bij deze subsidieronde een inhaalbeweging voor dans voorzien.

door Pieter T'Jonck

Tijdens de laatste subsidieronde voor (podium-)kunsten in 2005 viel het globale subsidievolume voor dans terug, geen enkele nieuwe aanvraag werd erkend en één gezelschap werd geschrapt. De geweigerde kandidaten (Kobaltworks van Arco Renz en Deep Blue van Heine Avdal, Yukiko Shinozaki en Christophe De Boeck) waren bovendien niet van de minsten. Rosas mocht een nettovermindering van zijn subsidies optekenen. Bij Damaged Goods van Meg Stuart werd nog forser beknibbeld. Stuart werd trouwens slechts voor twee jaar erkend.

Van een leien dakje liep de discussie deze keer evenmin: de voorzitter van de danscommissie, Eddie Guldolf, diende te elfder ure, na veel strubbelingen binnen zijn commissie, zijn ontslag in. Ondervoorzitter Nora Van Dessel, ex-stafmedewerker bij het KBvV, nam tijdelijk de vlag over. In een gesprek met De Morgen stelt zij onomwonden dat de minister haar bevestigd heeft dat er in de huidige subsidieronde een inhaaloperatie zal zijn voor dans.

Van de zeven dossiers die nu bij de commissie op tafel lagen, werden er vijf alvast stevig gesteund. Enige navraag leert dat het gaat om Deep Blue, Kobaltworks, Cie Soit, Peeping Tom en Damaged Goods. In alle gevallen volgt de administratie. In het geval van Damaged Goods constateert ze zelfs droogjes dat Damaged Goods nooit had mogen terechtkomen in de tweejaarlijkse categorie, voorbehouden aan starters of twijfelgevallen.

De werkplaatsen worden beoordeeld door de genre overstijgende commissie Kunstencentra en Werkplaatsen. WP Zimmer in Antwerpen en Buda in Kortrijk kregen kussen van de jury's, en ook de startende werkplaats voor podiumkunsten van Koen Kwanten in Brussel kan op een goedkeurend oog rekenen. De Pianofabriek in Brussel kijkt tegen een negatief rapport aan.

Een kanttekening: bij deze subsidieronde doken geen nieuwkomers op. Die zijn er nochtans in overvloed en ze produceren ook vaak uitstekend werk dat in kwaliteit dat van nu positief geadviseerde gezelschappen zelfs meer dan eens overtreft. Bij de aanvragers echter geen Ugo Dehaes, geen Claire Croizé, geen Etienne Guilloteau, geen Nada Gambier, geen Jean-Luc Ducourt, om er maar enkelen te noemen.