Date 2006-12-12

Publication De Morgen

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords impulssubsidiekortrijkanciauxnationaalinternationaalcentrumstructureleministermargeondersteuning

Koen Kwanten directeur werkplaats podiumkunsten

Koen Kwanten directeur werkplaats podiumkunsten

Brussel l Onlangs maakte minister van Cultuur Bert Anciaux bekend dat hij een impulssubsidie vrijmaakt voor een werkplaats voor podiumkunsten in Brussel. Gisteren werd ook bekend dat Koen Kwanten van Buda Kortrijk die werkplaats zal leiden.

Door Pieter T'Jonck

Brussel heeft allang nood aan een werkplaats voor podiumkunsten. De stad puilt uit van jonge kunstenaars uit de hele wereld die slechts moeizaam een werkplek en productiesteun vinden. Kaaitheater en Rosas, dat met de dansschool PARTS een cruciale rol speelt in de instroom van jonge kunstenaars, sloegen de handen in elkaar om zo'n werkplaats te creëren. Ze konden minister Anciaux overtuigen om een bescheiden impulssubsidie van 100.000 euro vrij te maken. Zelf stellen ze hun infrastructuur ter beschikking, zodat de subsidie grotendeels naar de artistieke werking kan gaan. Tenminste toch in de aanloopfase. Het is immers niet zeker of Rosas zijn gebouweninfrastructuur in Vorst zal kunnen aanhouden, nu het gezelschap niet meer kan rekenen op een structurele ondersteuning vanuit de Munt.

De werkplaats wordt een zelfstandige organisatie. De samenstelling van de raad van beheer maakt dat ook duidelijk. Op een vertegenwoordiger van de twee organisaties na bestaat ze uit mensen die geen 'belangen' hebben in het veld. Koen Kwanten komt in ieder geval beslagen ten ijs. In het verleden bewees hij al dat hij in staat is om beginnende kunstenaars een ideale werkomgeving en ondersteuning te bezorgen. Daarvoor steunde hij altijd op sterke netwerken, zowel internationaal, nationaal als lokaal.

Na zijn werk voor Klapstuk in Leuven kon hij het Kortrijkse Dans in Kortrijk ombouwen tot een belangrijk centrum voor fundamenteel dansonderzoek. Hij legde bruggen tussen de lokale werking, met uitlopers in amateurskringen en een aanzienlijk buitenlands netwerk. Kortrijk werd zo een belangrijke draaischijf voor nationaal en internationaal talent. Ondertussen ging Dans in Kortrijk op in het grotere verband van Budakunstenwerkplaats. De tijd was zo rijp voor een nieuwe uitdaging. Kwanten: "In Kortrijk bracht ik een internationaal centrum binnen in de marge, in Brussel breng ik de marge binnen in het centrum."

De eerste maanden zullen vooral besteed worden aan het verkennen van de Brusselse situatie en de mogelijke samenwerkingsverbanden daar. Verder moet op korte tijd een dossier klaargestoomd worden voor de aanvraag tot structurele erkenning vanaf 2008 van de werkplaats binnen het Kunstendecreet.