Date 2004-05-06

Publication De Tijd

Performance(s) Gravitations-QuatuorQuasar-Quatuor

Artist(s) Leroux, Brice

Company / Organization

Keywords serialquasar-quatuorgravitations-quatuorvariantenconservatoriumartverhelderenspectaculairquasaronspectaculaire

Een thema met vele varianten: 'Serial art' van choreograaf Brice Leroux

Een thema met vele varianten

'Serial art' van choreograaf Brice Leroux

(tijd) - De Franse choreograaf Brice Leroux brengt dit weekend en volgende week met de dansvoorstellingen 'Gravitations-Quatuor' en 'Quasar-Quatuor' op het KunstenFESTIVALdesArts. Leroux bouwde zijn carrière in België uit, eerst als danser bij Rosas, later als solo-choreograaf. Hoewel carrière misschien een verkeerd woord is voor iemand die in zijn werk obstinaat één thema in vele varianten bespeelt.

Leroux' werk ontwikkelt zich seriematig: elk nieuw werk varieert op het vorige door parameters te wijzigen of enkele nieuwe elementen toe te voegen. Elk werk valt zo te lezen als een nieuw deel van een oeuvre dat is opgezet als een onderzoek naar mogelijkheden om het medium dans verder te ontwikkelen. Leroux heeft het immers niet zo begrepen op theaterdans die zijn betekenis put uit een verhaal of uit de muziek. Dans moet door zijn minutieuze compositie voor zichzelf spreken. Leroux: 'In mijn 'esthetica' streef ik een zo groot mogelijke coherentie in de gebruikte middelen na. Elk detail - ook licht, geluid, kostuums - verdient aandacht, zodat alles gericht is op het verhelderen van een idee. Dat heeft natuurlijk zijn beperkingen: bij elke choreografie is de finale toets of het als voorstelling 'werkt' of niet. Als choreograaf werk je met tijd en beweging, maar in mijn werk staat vooral de wijze waarop je die ervaart en waarneemt centraal. Ik houd de theatrale middelen bewust beperkt, maar bepaal ze wel tot in het kleinste detail. Net die beperking laat ruimte voor de toeschouwer. Tijd bijvoorbeeld werkt bij mij door zijn tastbare aanwezigheid als duur. Die duur doet in zekere zin het werk, laat de toeschouwer toe zich bewust te worden van zijn waarneming en ervaring.'

Onderzoek

Een oeuvre opgevat als een onderzoek is in de beeldende kunst al lang gemeengoed, maar in de dans blijft het de uitzondering. Leroux legt uit hoe hij daartoe kwam: 'In het conservatorium was ik al niet zo bezig met de danstechniek op zich. Mij interesseerden andere dingen zoals de relatie tussen dans en muziek. Ik zocht daarom contact met mensen uit het departement elektro-akoestische muziek aan het conservatorium. Maar ik ben vooral visueel ingesteld. Ik heb altijd met tekeningen, teksten en wiskundige schema's gewerkt om mijn ideeën te verhelderen. Die probeerde ik dan concreet uit in bewegingen. Voor mij is een choreograaf een beeldend kunstenaar, maar dan een die werkt met de bijkomende dimensie van beweging en ruimte.' Leroux' verwantschap met 'serial art' blijkt ook door zijn nadrukkelijke weigering spectaculair effecten in te bouwen. Toch oogt zijn werk ongewild vrij verbluffend, door de extreme herhaling en de duur van een kleine reeks bewegingen.

'Gravitations-Quatuor' is een mooi voorbeeld van Leroux' spectaculair onspectaculaire aanpak. De dansers bewegen eindeloos, met onverstoorbaar gelijkmatige tred langs een complexe figuur van cirkels, die met krijt op het podium getrokken zijn. Hoe dichter ze elkaar naderen, hoe meer ze ei zo na naar elkaar toe lijken te vallen. Die wederzijdse gravitatie wijzigt soms onverwacht de baan die ze afleggen: plots lopen ze achteruit rond elkaar, of stoten ze elkaar zonder enige aanraking af. De 'muziek' wordt door de bewegingen zelf opgewekt. De elektronisch versterkte en bewerkte klanken maken zich echter na een zekere tijd los van de bewegingen. Het nieuwe 'Quasar-Quatuor' ontwikkelt dit gegeven verder. Ook daar zijn cirkelvormige trajecten voor vier dansers het uitgangspunt. De Franse danscritica Laurence Louppe volgde het creatieproces, en volgens haar is het uitgangspunt van de beweging echter niet meer een vaste cirkelfiguur, maar is het alsof het patroon van de bewegingen zelf in beweging komt. Hoe dat in zijn werk gaat, moet u echter zelf ervaren_

Pieter T'JONCK

'Quasar', op vr. 7 mei om 20.30u. en op za. 8 mei om 22u., 'Gravitations' op wo. 12 en do. 13 mei om 20.30u., telkens in 'Les Tanneurs', Huidevettersstraat 75, 1000 Brussel

Marc Holthof