Date 2003-06-04

Publication De Tijd

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords rauszdeelnemerdroulerslangsdorfcartehectorinecastronovobaervoetsblanchebalsamine

Op het net en in levenden lijve

Op het net en in levenden lijve

Vooraleer een voorstelling een vaste vorm aanneemt, hebben dansers en choreografen er vaak al heel wat gepieker en onderzoek op zitten. Vanaf de jaren 60 ontwikkelde de dans zich trouwens steeds vaker tot een discipline waar niet meer het afgewerkte resultaat, het 'mooie plaatje' centraal stond, maar wel het onderzoek naar de betekenis van beweging op zich, al dan niet op een podium. Daarom kreeg en krijg je steeds vaker 'work in progress' te zien of, radicaler nog, gewoon 'work'. De logica daarbij is uiteraard dat het werkelijke spannende moment in een artistiek proces niet het ogenblik is waarop het denken uitgekristalliseerd is in een heldere vorm, maar wel het moment waarop artiesten nog volop bezig zijn iets te ontdekken. De kunst bestaat er dan eerder in de juiste voorwaarden te scheppen zodat de kans dat er 'iets' gebeurt zo groot mogelijk is. Dit soort werk is daarom ook erg veeleisend voor zowel kunstenaar als toeschouwer.

'The Paul Deschanel Movement Research Group' is een kleine groep dansers en choreografen die zich op deze vorm van experimenteel werken toelegt. Zonder veel hulp van buitenaf startten Heike Langsdorf, Kasia Rausz en Alexander Baervoets dit initiatief. Baervoets voorstellen is wellicht overbodig. Langsdorf werkte bij Jan Fabre en in het experimentele 'open-source'-project 'F.R.O.G.S' in Nadine, Rausz danste bij Baervoets in 'Swollip'. Hun initiatief wil ruimte maken voor bewegingsonderzoek dat niet onmiddellijk op een resultaat gericht is. Toch wil het niet alleen komen tot een gedachtenwisseling met andere artiesten, maar ook met een geïnteresseerd publiek, los van een project of een afgewerkte voorstelling. De groep, geheten naar de straat in Schaarbeek waar enkele leden wonen, zoekt plekken waar ze samen met een aantal artiesten één week lang kunnen werken, eten en slapen. Eerder gebeurde dat al in Genk in Kunstencentrum Tor, rond het thema stilte, een tweede keer was Monty in Antwerpen gastheer voor een week rond 'Slow motion'. Foto's, video's en andere documenten over deze twee projecten zijn te zien op www.pauldeschanel.be .

De eerste week van juni is de groep te gast op de bovenetage van BSBbis. Naast Langsdorf, Rausz en Baervoets nemen ook Jeroen Peeters (dramaturg), Franki de Koning (schilder-fotograaf), Florence Augendre (danseres), Kurt Vandendriessche (dramaturg), Antoine Devigne (hacker) en O brazileiro (een anonieme deelnemer) deel aan het evenement. De leidraad voor het onderzoek is hier het gegeven 'small spaces-low energy'. Concreet betekent dat dat elke deelnemer deze week zijn eigen ruimte afbakent. Elke deelnemer heeft één stopcontact ter beschikking en mag één elektrisch apparaat meebrengen. Drie maal per dag krijgen de deelnemers een 'rantsoen' dat hun van de minimaal nodige calorieën voorziet. De hele week lang kan u via een webcam op de website van de groep volgen wat er gebeurt. Op zaterdag 7 juni kan u echter het evenement live - en gratis - bijwonen vanaf 20u30 in BSB bis in de Kazernestraat 37, 1000 Brussel.

Balsa en L'L

Al voor de zevende keer sluit het dansseizoen in Brussel af met een klein festival in het 'Théâtre de la Balsamine'. Pierre Droulers, overigens de enige choreograaf die ook in de vorige editie figureerde, bijt de spits af met een 'Carte Blanche'. Drie avonden lang, telkens om 19u30 en 21u30 presenteert hij nieuw werk. Hij nodigt vrienden en bekenden uit om het terrein tussen dans en beeldende kunst te verkennen, in de hoop nieuwe wegen te ontdekken. Het zijn niet de minsten die Droulers wist te strikken voor zijn onderzoek: Wu Zheng, Ann Veronica Janssens, Dj Meliès, Michel François, Koen Theys, Ludovic Pré_

Aansluitend toont hij ook 'Des Parades', werk dat gegroeid is uit zijn 'ma'-project en vooruitblijkt naar 'Inouï', een creatie gepland voor 2004. Hierin treden I-Fang Lin, Katrien Vandergooten, Celia Hope-Simpson en Stefan Dreher op als dansers. Verder wordt er ook los geïmproviseerd met dansers die Droulers onlangs ontmoette in Montpellier en Marseille. Met hen zette hij de eerste schets neer van de improvisatie die hier verder ontwikkeld wordt.

Ook het kleine 'L'L' presenteert in dezelfde periode nieuw werk. Gedurende drie avonden, van 5 tot 7 juni, kan je er vanaf 20u30 gaan kijken naar nieuwe talenten in allerlei disciplines zoals dans, circus, theater, poëzie... Elke voorstelling duurt ongeveer tien minuten. Wat dans betreft: Mélanie Munt presenteert haar 'Popsongs': korte dansjes, met de lengte van een popsong, betrachten een directe communicatie met het publiek. Elke song levert ook een andere sfeer en houding op. De 'Compagnie des fameuses pralines' van Edith Depaule brengt dan weer 'Carte Blanche à Hectorine Due'. Dit is het verhaal van Hectorine Du, een buitenlandse, kosmopolitische artieste die het publiek uitnodigt om tien minuten lang haar beste momenten mee te maken. 'Seuls en trois' van Antonio Castronovo is een werk waarin videaste Manuela de Tervarent op basis van een choreografie in drie bewegingen van Castronovo ook beelden laat dansen.

'Carte Blanche' van Pierre Droulers en vrienden is te zien in het 'Théâtre de la Balsamine', Felix Marchalstraat 1, 1030 Brussel (vlakbij het Daillyplein op de Leuvense Steenweg) van 5 tot 7 juni, telkens om 19u30 en 21u30. Inlichtingen en reservering: 02/732.96.18 of www.balsamine.be .

'L'L' bevindt zich in de Majoor René Dubreucqstraat 7 in 1050 Brussel. Reservering en inlichtingen: 02/512.49.69 of www.llasbl.be .

Samenstelling: Pieter T'JONCK