Date 2000-09-13

Publication De Standaard

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords miljoenprovincievlaams-brabantkunstencentrumstatespreidingregeringstucklapstukwees

Werken Stuc/Klapstuk gaan van start

Werken Stuc/Klapstuk gaan van start

LEUVEN -- Kunstencentrum Stuc/Klapstuk legde gisteren de eerste steen voor zijn nieuwbouw. Prominenten hadden het niet alleen over de productie van cultuur, maar ook over spreiding en city-marketing.

Vier sprekers haalden een gordijn neer dat zicht gaf op het bouwrijp gemaakte terrein, waar nu alle voorbereidende afbraakwerken beëindigd zijn. In hun toespraken legden zij de ideologische, sociale en politieke fundamenten van dit project bloot.

Met het nieuwe gebouw komt de hele werking van Stuc/Klapstuk onder een dak, in een gebouw dat de verbinding tussen de boven- en de benedenstad maakt. Van de 360 miljoen bouwkosten worden 120 miljoen door de Vlaamse Regering gedragen. De universiteit, eigenaar van het complex, brengt naast het gebouw 60 miljoen in; de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant elk 50 miljoen. Er wordt nog naar 25 miljoen frank bezocht om het budget rond te krijgen, mogelijk bij privé-sponsors.

Burgemeester Louis Tobback wees op het belang van het kunstencentrum om de vooraanstaande rol die de stad wil opnemen ook cultureel waar te maken. Hij constateerde met enige spijt dat Leuven nog niet voluit erkend wordt als een stad die gewicht in de schaal werpt. Ondanks grote politieke druk kwam de Vlaamse Regering schoorvoetend en met een bescheiden bedrag over de brug.

De beheerder van de KU Leuven wees er op dat studenten onder andere omwille van het culturele aanbod voor een universiteit kiezen. Lode De Witte, gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant, ziet het kunstencentrum als een speerpunt in de ontwikkeling van een ruimere culturele uitstraling van zijn provincie.

Walter Moens, adjunct-kabinetschef van minister Anciaux, benadrukte -- na de "State of the Union" van de minister -- het belang van een sterkere spreiding van het cultuuraanbod. De volgende "State" heeft mogelijk in het nieuwe kunstencentrum plaats, als dat op 27 september 2001 opent.

Bij al dat verbale geweld zou je de maquette van architect Willem-Jan Neutelings nog vergeten, een interessante reflectie over theater en de stad vormt. Maar daarover meer in september volgend jaar.

ptj