Date 1999-04-30

Publication De Standaard

Performance(s) De Ernst van Ernst

Artist(s) Veldhuizen, Matin

Company / Organization Carrousel

Keywords carrouselimportanceoscartoenmaligebracknellbriljant-geestigebeschonkensentimentenpunstheatercodes

Tamme Wilde

Oscar Wilde schreef het briljant-geestige The importance of being earnest op het einde van de negentiende eeuw. Afgezien van de spitsvondige "puns" en de situatiehumor, verwant aan de boulevard-komedie, is het stuk door zijn vernuftige constructie onderhuids ook een venijnige kritiek op het toenmalige Engeland in het bijzonder en menselijke betrekkingen in het algemeen.

Het is lady Bracknell die deze klasse symboliseert: een ideaal van, weliswaar stijlvol verpakte leeghoofdigheid, enkel te verstoren door het opdrogen van een bron van inkomsten. Anders gezegd: je ziet hier de neergang van de toenmalige hoge burgerij al voorafgebeeld.

Maar ook literaire gebruiken werden op de hak genomen. Wilde ridiculiseert de dickensiaanse tic om de larmoyante avonturen van zijn protagonisten te laten uitmonden in een "happy end" ten koste van de meest ongeloofwaardige toevalligheden. Het grootste venijn zit echter in de wijze waarop The importance de diepste sentimenten van de mens representeert als het product van omstandigheden en zelfbegoocheling.

In de regie van Matin Veldhuizen speelt Carrousel de komedie min of meer rechttoe rechtaan. Het decor van Marc Warning suggereert (op niet zo geslaagde wijze) de dubbele setting van de city (de schone schijn) en de countryside (de ontknoping, de maskers vallen...).

Het ingewikkelde verhaal van persoonswisselingen wordt daarbinnen op een efficiënte manier verduidelijkt, met een min of meer afgelijnde typering van de verschillende personages. Vooral Marlies Heuer is kostelijk. Al haar handelingen en woorden worden getekend door een nadrukkelijk betrachte voornaamheid. Maar ze doet dat op de houterige, ongemakkelijke manier van iemand die licht beschonken is en zich toch een houding wil geven. Voor de rest wordt hier vrij glad en voorspelbaar geacteerd. De hele enscenering speelt op een makkelijke manier met klassieke theatercodes, roept netjes Wildes tijd op, maar wat heb je aan zo'n vrijblijvend vakmanschap? Het gaat na korte tijd zelfs vervelen. En dat is toch het ergste wat een komedie kan overkomen.

"De Ernst van Ernst" van Oscar Wilde door Carrousel CC Hasselt, 28 april 1999. Tournee tot 8 mei.