Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "zuiveringen"Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
bejubelt en aan de andere kant de angstaanjagende voortschrijding van een politieke drang naar duidelijkheid en eenvoud, naar nationalistische, etnische, seksuele en andere zuiveringen

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Hij doelt daarbij op de zuiveringen van de jaren dertig in de Sovjetunie, waarover hij thuis als vijftienjarige had gelezen

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Luc Vandeweyer over voorstellen tot etnische zuiveringen in België...Zo gauw hij kon, legde hij de binnengevallen Duitsers een radicaal programma tot machtsverovering ten bate van hemzelf en zijn partij voor, etnische zuiveringen inbegrepen...Franstalige politieke leiders suggereerden herhaaldelijk een verwantschap tussen de Vlaamse opstelling in het communautaire conflict en het Groot-Servische streven, etnische zuiveringen inbegrepen

Nr. 73, Januari 2000 • Raymond Detrez • GENOCIDE OP DE BALKAN
Ook tijdens de (burger)oorlog in Kroatië en Bosnië-Hercegovina hebben de uitvoerders van de etnische zuiveringen zich op grote schaal schuldig gemaakt aan plunderingen...Kosovo en Montenegro werd de Albanese bevolking systematisch en met gebruikmaking van zoveel geweld verjaagd, dat het onderscheid tussen etnische zuiveringen en genocide vervaagde...Wanneer men aanvaardt dat moorddadige vormen van etnische zuiveringen als genocide kunnen bestempeld worden, lijkt het perfect mogelijk dat legers en milities van diverse nationale herkomst, strijdend

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
burgerrechten, gedwongen assimilatie, etnische zuiveringen en soms genocide

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
een dergelijke dialoog precies daarom wel mogelijk in een wereld die niet voorafgegaan wordt door de ‘grote zuiveringen’ van de Eerste Wereldoorlog


Development and design by LETTERWERK