Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


556 document(en) met "zoeken" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De korst is ruw en wat eronder zit heb ik zelf maar uit te zoeken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De korst is ruw en wat eronder zit heb ik zelf maar uit te zoeken...Elke gelijkenis... Ik weet niet of het nodig is - zoals bij muziek trouwens - om achter bewegingen naar betekenissen te zoeken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
edap),(Ge-zelschappen zoeken publiek...en vernieuwende werk een plaats willen zoeken, en de noden van de docenten anderzijds, die, vaak afkomstig uit de vergrijsde gezelschappen, soepel maar kleurloos acteermateriaal zoeken

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar zou het handig zijn om vanuit Proloog een vernieuwing te zoeken ? "Ik geloof dat in hun hart veel mensen denken dat het verdwijnen van Proloog in de lijn van de ontwikkeling ligt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Cunningham heeft de dans bevrijd van een aantal premissen en axioma's die voor hem nooit in vraag werden gesteld en heeft benadrukt dat de dansers en choreografen steeds moeten zoeken naar nieuwe

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het is volstrekt onmogelijk, ook voor een theaterrecensent die ongeveer weet waar hij moet zoeken, over het Vlaamse theater te schrijven in een juist historisch perspectief

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ga 'n klok zoeken... Lamme Zoek nooit 'n klok...Zoeken 'n chemische norm die den man der toekomst schept...gaan Brabo zoeken, en Nele... Lamme ...En Belleken

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Zeker niet zolang de helden op het toneel gedreven blijven zoeken, steeds opnieuw...Hij blijft zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe betekenissen vanuit een steeds veranderend, persoonlijk wereldbeeld...Tegenstellingen Alle stukken die Globe vorig seizoen speelde, zijn terug te brengen tot eenzelfde thema: het zoeken naar liefde en geluk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Voorlopig is het zoeken, de spanning de geboorte van iets nieuws mee te maken, belangrijker dan de kwaliteit van het gebodene

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul In elk geval, we zullen blijven zoeken, he Fie, al was het tot aan de Noordpool, en als er ene ne poot naar haar heeft uitgestoken, wel dan wil ik daar met alle plezier eens een paar jaartjes...Fie Ze zoeken...gaan zoeken, waar de anderen de stinkbom hebben gelaten

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Een ander soort regisseur is de man die praat, die probeert via het praten, via het eindeloos vergelijken en het geven van aanwijzingen, te zoeken waar de consensus tussen de toneelspelers ligt

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Tristan is er naast de onmacht ook een heil zoeken in de taal, het creëren van een droomwereld, een eigen wereld rond één bepaald centrum in de ruimte...Het thema: drie kinderen sluiten zich vrijwillig op, creëren een eigen territorium, trachten een relatie te zoeken met de omgeving en pogen als kind een eigen persoonlijkheid op te bouwen...Nu zullen we wel de activiteiten moeten verruimen en nieuwe mogelijkheden zoeken, bijvoorbeeld financieel

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Als je recentere produkties bekijkt zoals Gertrad en De Pelikaan dan lijkt dat zoeken meer op een verloren lopen...Zoeken naar een komedie voor vandaag : het belang van een dergelijk onderzoek is niet te onderschatten ; de goede voorbeelden zijn schaars...Dat hier echter nog een tweede laag moet aanwezig zijn, waarbij we zien hoe de twee lichamen elkaar zoeken, van elkaar bewust worden, voor elkaar onbegrijpelijk blijven, ontgaat Versyp, nochtans

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik ben dus gaan zoeken naar een lezing die afstand doet van de symbolische sfeer

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
de vorige produkties van Dehert-Gilis kon men zien dat ze met passie aan het zoeken waren

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Mohammed Zati zou dus met me trouwen, mee naar hier komen, werk zoeken en... papa betalen...Immi Als papa me morgen mist, zal hij me bij jullie komen zoeken

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De massamedia zoeken het steeds meer in de neo-realistische afbeelding, het theater moet het hebben van de prospectieve uit-beelding

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Janine Brogt geeft er in de inleiding tot de tekstbrochure van het stuk, uitgegeven door Globe, een overtuigend antwoord op: "Wij zijn in staat de vormgeving van het 'zoeken' evenzeer op waarde te

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Het meest kritische moment in het denken heb je volgens hem als mensen, die voor een probleem staan dat blijkbaar binnen een bepaald kader op te lossen is, plots op een heel andere plaats gaan zoeken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Voor mij rijst dan ook de vraag of dit zoeken naar extreme eenvoud en het werken met 'gemakkelijke' (triviale) elementen zoals schlagers niet aan de limieten van zijn mogelijkheden gekomen is. De


Toon volgende resultaten