Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1002 document(en) met "zoals" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Nu zal de guillotine met je spreken, de nobele uitvinding van de nieuwe tijd, die over je heen zal trekken zoals over alle verraders...Zoals half Frankrijk op hem heeft gewacht...En wij hebben onze tijd nu nodig om de zwarte revolutie op te doeken, die we zo grondig hebben voorbereid in opdracht van een toekomst die al weer verleden is zoals andere tevoren

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Men is zodanig ijverig op zoek naar de vermeende 'subtekst' dat men vergeet de woorden te lezen zoals ze er staan

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Niet voor een idee over zo'n tekst, maar voor de woorden, de zinnen zoals Muller die neerschreef...Voetbal wordt dus gelezen als voetbal en niet als boksmatch zoals bij Arca

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
gedreven en culminerend in extreme gebeurtenissen zoals moord, abortus, verkrachting enz...Zoals steeds gaat Kroetz' aandacht vooral uit naar de repercussies van de economische situatie op het gezinsleven en daar gebeuren dan vreemde dingen : Eddy, werkloos nu, weet zijn mannelijkheid nog...men waartoe en waarom: Kroetz zwalpt zoals zijn beide mannelijke hoofdfiguren

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De groep raakt het erover eens dat King Real zowel een binnen- als buitenspektakel moet kunnen zijn en dat alle attributen in één kist op wielen moeten kunnen, net zoals bij de vroegere nummers

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je kunt in je doelstelling toch niet zeggen dat Brulin met poppetjes wil spelen zoals in zijn dromen als kind van vijftien jaar...het daarom dat je graag werkt met immigranten zoals in Charkawa en Ba Anansi

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De dramatische structuur en de geloofwaardigheid van de personages zoals Goethe die concipieerde, deugen niet...Zoals in de scène, waar hij de komst van de Beaumarchais, de broer van de dames, aankondigt

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Maar zoals altijd bij Goethe kan ook Clavigo mooi in de persoonlijke lotsbestemming van de dichter ingepast worden, een trend waar hij zelf in Dichtung und Wahrheit de nodige aanbevelingen voor heeft

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Zoals in de volgende scène, waar structureel hetzelfde gebeurt (naast elkaar geplaatste monologen), maar dit zal in het verdere verloop van de voorstelling meer betekenis krijgen, zowel narratief als...Tegelijk wordt Tasso's evolutie naar wanhoop beter gemotiveerd: zijn relatie met de prinses vormt, zoals gemeld, steeds een aanleiding voor een bepaalde verhouding met Antonio...Dramatisch wordt deze dialoog dus vernietigd, behalve op het einde: in plaats van Tasso gerust te stellen, zoals bij Goethe, gaat de hertog opvallend hautain en minachtend weg

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De lange witte kousen worden niet zoals gebruikelijk onder maar boven de kniebroek gedragen...Bij Gosch zal - zoals ik onlangs te zien kreeg in het Vlaams theater - een mollige, niet al te mooie actrice nooit spelen alsof ze een rijzige, aantrekkelijke vamp is. Dit is geen pleidooi voor

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De acteur zoals die daar te zien is, is geen te kneden en inpasbaar materiaal, is niet de slaapwandelende afwezige; integendeel, zeer wakker en onbevangen is hij bereid elke avond opnieuw de...Niet zoals Stan door de wereld...De ware underground bevindt zich wellicht op onverwachte plaatsen zoals Chicago

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
De eerste ervan leek, zoals Mistero Buffo, het meest op een stuk...Blijft dus gelden, zoals Wim Meuwissen destijds eens gebald formuleerde, dat de I.N.S...hoeden" en "petten". Met, zoals zij in een van hun liederen zeggen, in hun harten een rebellenzang

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt...Het zijn allemaal typische kenmerken voor het volkse theater zoals het door de Nieuwe Scène in zijn vroegere produkties ontwikkeld werd...Het is erg gevaarlijk proberen te bewijzen, zoals de Nieuwe Scène wil, dat men Moeder Courage op de hoeken van de straten moet kunnen spelen, zonder de noodzakelijke, consequente bewerking

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het was moe zijn aan stijl en dat is geëvolueerd naar een nieuw soort eclectisme zoals dat in Rode oogst is doorgebroken...Zoals Herman Gilis zegt: je kan geen theater spelen alsof de punk-beweging er nooit geweest is." "De nieuwe stijl is veel abstracter...Vooruit toont geen gedurfd theaterbeleid zoals Limelight-Kortrijk of andere veel kleinschaliger initiatieven

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was zit veel agressiviteit, maar ook veel tederheid...Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was is feitelijk zo agressief, maar anderzijds zo broos dat je 't kunt uitzuigen...tomcat» Black Box Theatre (Milwaukee, 1981) - «Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was» (Antwerp, 1982-1983) Poetry: - «Bicart Poems» publication by Gamma Book

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Bedoeld was een ommekeer in de gebruikelijke verhouding tussen kunstenaar en criticus : de critici werden verondersteld te reageren zoals de kunstenaar het wilde, hij had de macht in handen...Tijdens het kunstproces, de creatieve daad zoals Fabre het noemt, wordt het geld zowaar vernietigd, letterlijk kapot gescheurd en verbrand...De 'tekeningen' zoals de eenmalige performances, verdwijnen voorgoed na een voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
daarin erg gespecialiseerd, net zoals ze Stanislavski naar hun hand hebben gezet...De esbattementen van het Iowa Theatre Lab, zoals we die in Brussel konden zien...Theater is voor mij ruimte en tijd in elkaar laten vloeien, sprongen maken, anachronismen gebruiken, tegenstellingen uitspelen, wishful thinking, mensen laten zien zoals je zelf één zou willen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Avant-garde en traditie hebben elkaar nodig zoals het brood de honger, om het met de woorden van de dichter te zeggen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Zijn schriftuur is weerbarstig, soms opzettelijk grammaticaal onjuist of vaag om nieuwe betekenissen te bevrijden zoals in Shakespeares Sonnetten...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de...hardnekkigste illusies van de talige mens en van het theater dat woorden en gebaren dingen in het leven roepen; zo moet het theater, net zoals de kritiek, 'verschillen leren onderscheiden om historisch- en


Toon volgende resultaten