Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


68 document(en) met "zintuiglijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hij wilde een intellectuele en geen zintuiglijke benadering van de kunst

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Hij beschrijft niet wat hij heeft ervaren, zijn zintuiglijke indrukken van zien en horen, en de weerklank daarvan in zijn gemoed

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Minutenlang voltrekt er zich een ritueel dat de zintuiglijke waarneming dermate prikkelt, dat je moeilijk onbewogen kan blijven

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Een mystiek van het concrete, het materiële, het zintuiglijke, het lichamelijke, het menigvuldige, het kleine, het nabije... De scène is bij uitstek de plaats van een dergelijke mystiek, als

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Ze toveren een onafgebroken ketting aan zintuiglijke indrukken tevoorschijn, en voor diegenen die ouder dan vier jaar zijn, een subtiele reeks verwijzingen naar de hedendaagse kunstgeschiedenis

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Het is duidelijk dat deze voorstelling in een schouwburgzaal niet dezelfde zintuiglijke werking zal hebben (merkwaardigerwijs en jammer genoeg is de voorstelling in België alleen in theaters te zien

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
De cultuurmens die van zijn tijdperk getuigt of de kennis verrijkt, of de zintuiglijke ervaring van het heden vergroot, verliest zijn kunst als hij zich laat inlijven in de wereld van precisie en

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
dienende rol van smaakversterker krijgt toebedeeld). De betekenis van een stuk wordt dan ook herleid tot het pure moment van opname, en de smaak die dergelijke oppervlakkige en al te zintuiglijke streling van

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Ruimte is, net als tijd, een vorm die voorafgaand aan elke waarneming in het subject aanwezig is en die elke zintuiglijke ervaring structureert

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Choreografe Janni Van Goor heeft zich blijkbaar laten inspireren door bewegingen en zintuiglijke ervaringen die nauw aansluiten bij de leefwereld van kleuters: evenwicht houden, springen, rollen

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Het onlosmakelijk met zijn geestelijke substantie verbonden lichaam is het voornaamste instrument van deze transformatie, omdat het via zijn vermogen tot anticipatie van behoeften en zijn zintuiglijke

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten • Een tweeling van Dimitri Leue
De zintuiglijke taal van Dimitri Leue maakt al deze gevoelens uiterst tastbaar voor kleine en grote mensen

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
De spanning tussen de digitaal opgeslagen informatie en de zintuiglijke ervaring van een fysiek lichaam is een terugkerend thema...Deze nadruk op visualisering ten koste van discursief begrip en ten koste van overige zintuiglijke ervaringen maakt Holomans lot typerend voor moderne opvatting over wat kennis is. In de

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
dat het kunstwerk dit volbrengt op een zelfverwijzende of reflexieve manier, louter en alleen in termen van de abstracte, zintuiglijke eigenschappen die in de opbouw zelf besloten liggen en er...zintuiglijke structuren van de waarnemingservaring...ook de ongecompliceerde waarneming van een zintuiglijke vorm verijdelt

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99; veel verleiding, weinig kritische zin
Wat Vargas doet komt neer op een subtiele en zeer geslaagde manipulatie van je zintuiglijke ervaring

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Nu is theater, en dan in het bijzonder theaterdans, een bij uitstek zintuiglijke ervaring...Als dansvoorstellingen hun effect op de toeschouwer hebben via het principe dat metakinesis heet, (...) dan is het niet eens zo gek om bij de eigen zintuiglijke ervaringen aan te vangen en bij de...En verder: het is niet eens zo gek om bij de eigen zintuiglijke ervaring te beginnen

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
dan zeg maar de discussie of we na het modernisme en het postmodernisme terug moeten keren naar een nieuwe, primitieve, direct zintuiglijke en niet door het verstand gemediëerde (in jouw terminologie...En als er voldoende zintuiglijke prikkels (positieve of negatieve) worden gegeven, dan zal de geest zelf wel de nood tot debat aanvoelen

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Sinds het madeleinekoekje van Proust weten we dat elke zintuiglijke ervaring een mémoire involontaire kan oproepen...Duras keert dit gegeven om en tracht via het oproepen van een zintuiglijke ervaring de verloren gewaande herinnering terug op te roepen...Een in de ervaring gewortelde, zintuiglijke taal die veel ruimte laat voor de verbeelding (of herkenning) van de lezer

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Zintuiglijke waarneming en geheugen zijn immers altijd met elkaar verbonden...Events for Television (again) is een voorstelling over herinnering en over zintuiglijke waarneming, en feitelijk over beide tegelijk

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Geheugen neemt hier de plaats in van zintuiglijke ervaring: een Proustiaanse nachtmerrie