Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "zijt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Marquise Baron?? Chou La lune de miel... Saturé En geriefd was ik snel met de hecle historie: (Chou bedoelende) Het voorwerp dier liefde zijt gij...Gij zijt consul... Robinson As you like it. Daar doet z'n intree: Al a-BABA, 'n Dikke kleurling (geel of groen, ad lihitum) in vol ornaat...Ge zijt 'n zottebel

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Ge zijt mooi en ge zijt lief, ge zijt jong en ge zijt rijk, steeds bereid en nooit bezet als ze lokken naar het bed hebt g'uw benen al gespreid Sierend laat zich daarbij nooit gaan in de

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Gemakkelijk he, als ge God zijt, om de mensen met hunne rug tegen de muur te plakken, en dan uwe vinger omhoog te steken: nu kunt ge niet meer volgen hé vriend, zijt maar wat braver...Fie Een klein manneke, dat zijt gij...Juul Gij, gij... gij zijt ne garçon van mijn voeten, ne pestkop, gij hebt mij al meer dan ene keer van mijne positieve gebracht, maar zot zijn ik nog niet he vriend, zal ik u eens zeggen wat gij zijt

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Maar verdomme, ik weet vooraf hoe het zal aflopen, (eet) Emma (Buiten) Ge zijt bedankt, hé...Zijt gij een man ? Leo Met zo iemand zijt ge niet getrouwd...Emma Weet ge wat gij zijt ? Een hartefretter

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Zo gij gewillig zijt en gehoorzaam, zult gij het vette der aarde genieten: maar zo gij blijft weigeren, en u verzetten, zal het zwaard u verslinden, zegt Jahwehs mond

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Gij zijt niet eens van huis gegaan, maar kijkt in uw eentje naar buiten, naar de straat...Gij zijt een kleine dromer, en stelt u ikweetnietwat voor

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Geachte Redactie, u zijt, op zijn zachtst gezegd, niet mals voor de representatieve waarde van de Raad van Advies

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
mijn geprikkelde zenuwen wende (hij knielt neer) "Onze Vader die in de hemel zijt" (Sabine knielt ook neer en bidt het Onzevader mee

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Waar zijt ge...Ik tel tot tien en zijt ge niet weg dan roep ik de politie...Vier: Die rechter zegt; omdat gij een individueel geval zijt, geef ik u niet meer dan drie jaar

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Dewael moet gezegd hebben: "Ik stel vast dat u het onder elkaar ook niet eens zijt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Abt Bezeten zijt gij allen...En gijlie hebt hem opgestookt, Zijt ge niet beschaamd... als kwajongens die rietjes steken in het gat van een kikvors...En ik heb ullie gekozen omdat ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie het hart van de antieken niet het minst veranderd is. En we zijn door onze knieën gegaan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
89); "nu zijt ge toch aan het zwanzen hé Jozef' ("Joseph, ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Waarom zijt ge naar hier gekomen...Ge zijt anders zo traag niet, hé Achiel Hier zie...Zijt ge bang

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
Als in het NTG een generale repetitie tot één uur duurt, zijn alle vrouwen kwaad, als een free-lancer om één uur thuiskomt zeggen ze "zijt ge al thuis

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt, níet te schreien als uw ziel droog staat, niet te juichen zoolang gíj niet vol zijt van vreugde

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
bekoorlijk zijt...heeft u uitgestald als een vet varken, en van uw lenige zoetheid, harmonije der hemelse gave, die gij toch werkelijk zijt, heeft zij een gepeperde cancan gemaakt op muziek van Leo Puget

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
Tekel' wordt hier geïnterpreteerd als: 'gij zijt gewogen en te licht bevonden'. Volgens Van Dale betekent het woord mene-tekel: dreigende waarschuwing

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Luk Van den Dries Grenzeloos Goethes wereldklassieker, met het centraal en frustrerend adagium 'Ach, duur toch voort, ge zijt zo schoon', is vooral een

Nr. 62, December 1997 • Louis Paul Boon • Manifest: Lof der Boswell Sisters
Maar ik ben geen groot dichter, ik kan maar een beetje vertellen over onze straat en ben daarom ook juist maar bekend in onze straat, terwijl gij Bosswell Sisters bekend zijt over heel de wereld...En dan daarna, toen wij ruimer ademden en naar Herrijzend Nederland luisterden, toen hoorde ik u terug zonder storingen, o geliefde Boswell Sisters die mij meer waard zijt dan Bach of Beethoven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK