Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1107 document(en) met "worden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De eerstgenoemde en de minst erge, omdat ze tenminste duidelijk zijn in hun bedoelingen, worden door mensen die er blijk van hebben gegeven toch wel enig inzicht in het verschijnsel theater te...dreigden door dezelfden voor vol te worden aangezien al is het onderwerp ervan weinig meer dan briljante leegte en ergerlijke modieusheid, opgeblazen tot een weliswaar kleurige ballon, maar die...En waar in het geval van Een geestrijk ridder bij De Witte Kraai maar eens moet over nagedacht worden is over het feit dat er, om een satire te maken, ook een satire als tekst gehanteerd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het hiervoor vermelde lijstje mag als zeer representatief beschouwd worden voor Sfinks, De Spiegel en Piekuur...Deze cijfers worden nog problematischer wanneer men beseft dat haast alle overheidssubsidies (ICS, BVO, provincie, BJVO) toelagen voor welbepaalde activiteiten zijn...Gelijktijdig met de roep om overheidssteun moet klaarheid gebracht worden in het beleidsplan en de vooropgestelde doelstellingen van elk centrum

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is een bibliotheek en een museum met een eigen collectie waaruit af en toe iets wordt tentoongesteld, maar meestal worden er speciale tentoonstellingen over een bepaald thema georganiseerd...De videoprodukties kunnen door omroepen worden uitgezonden, ze kunnen ook meegenomen om getoond te worden in het buitenland of aan buitenlandse gasten in Nederland...De centra van het ITI in het buitenland worden er eventueel over ingelicht, maar voor de organisatie ervan kunnen zij niet zoveel doen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
toonde Grotowski heel nieuwe regionen van expressiviteit, die konden worden opgewekt door onnatuurlijk stemgebruik en virtuoos benutten van de plastische, atletische mogelijkheden van het lichaam...Deze scènes, die momenten van rust en ontspanning kunnen zijn, worden hier omgeduid tot eilanden van ijs en verwording...onnadenkend als waar worden gebruikt in een bepaalde maatschappij

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Doch die hartstocht kan met allerlei nevenverschijnselen gepaard gaan, die zelden of nooit geformuleerd worden omdat ze zo triviaal zijn...de barre kou denk ik: zou ik niet liever bekennen dat het BEWTH mij gestolen kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Verwacht worden o.a...Schauspielhaus Bochum - Verkommenes Ufer, Quartet en Herzstück Verder worden in het kader van het festival een discussie in aanwezigheid van Heiner Müller en een aantal regisseurs van zijn werk, èn een

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Als ze dood zijn, worden ze eraf gesneden en vallen in zee...De vrijheid voert het volk op de barrikaden, en als de doden wakker worden, draagt ze een uniform...Debuisson Wanneer ze geprobeerd hebben weg te lopen of voor een ander misdrijf worden ze in de kooien tentoongesteld, om de anderen af te schrikken, tot de zon ze verdort

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Al die teksten samen bouwen een hecht oeuvre; de stukken verduidelijken mekaar, voeren als het ware een dialoog met veel stiltes, geruzie en momenten van verzoening; dezelfde motieven worden herhaald...waarmee de teksten ontleed kunnen worden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
ARCA De Opdracht heeft een simpele fabel: drie afgezanten van de Franse Revolutie (Debuisson, Galloudec, Sasportas) worden naar Jamaica uitgestuurd om daar de opstand te importeren tegen de...Op deze concreet-realistische manier worden de sprekers gedifferentieerd...Schetsen van 'personages' die verder genuanceerd worden De Opdracht ARCA-NET Foto Luc Monsaert door de verdeling van het zwart op het gezicht (de zwarte revolutie) of de dictie

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Het hoeft nauwelijks vermeld te worden dat het personage een halfmasker draagt", schrijft Handke in zijn regie-aanwijzingen...door middel van beelden getoond zal worden...Hij deinst er niet voor terug woorden als 'Seele', 'Geist', 'Trost', 'die Götter' - woorden waarvan het gebruik op zich niet hoeft gepenali-seerd te worden, vind ik - ongereflecteerd en vanuit het

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
waarin hij een al even naakte en ongelukkige Herman Noch vis, noch vlees (NTG) Foto Luc Monsaert ontmoet; aan het einde worden ze door de twee hoogzwangere vrouwen (de...die antwoorden juist of onjuist zijn kan pas achteraf duidelijk worden, eens ze uitgesproken zijn). En toch bestaan die antwoorden : dat het b.v

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...De keuze viel op Bellevue, over de sluiting van een zoo, waarbij alle beesten worden afgeslacht en The Parrot and the Queen, over macht, puberteit en corruptie...Zij worden niet echt verwacht

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Dat Engels de voertaal van mijn leven zou worden...Met De Honden al werd ik me bewust dat de zaak van de neger door de neger zelf moet verdedigd worden...Het is logisch voor mij dat krachten die leven op een bepaald moment terug gebruikt worden

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Vele toeschouwers blijken er nog steeds vatbaar voor te zijn, te worden gegrepen door deze arbitraire gedragsgegevens

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Karikatuur Bovendien moet het parodiëren zelf onderzocht worden: gaat het om een zuiver onderhoudende maar vindingrijke voorstelling, of om onderliggende betekenissen...Gilis ondermijnt zijn eigen subversie, lelijkheid wordt kitsch, bewuste clichés worden cabotinage

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Opdat bij deze bespreking geen misvatting zou ontstaan, weze vooraf gezegd dat Goethe hier (nog eens) niet verdedigd hoeft te worden...Maar zoals altijd bij Goethe kan ook Clavigo mooi in de persoonlijke lotsbestemming van de dichter ingepast worden, een trend waar hij zelf in Dichtung und Wahrheit de nodige aanbevelingen voor heeft...Beiden worden daardoor schuldig aan de dood van Marie

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Ook hij gebruikt dat declameertoontje, haast nog nadrukkelijker : bij hem is het echter niet een truttigheid die belangrijk wil klinken, maar een angst om niet begrepen te worden...Ultiem verband In het tweede deel zouden de plannen in daden moeten worden omgezet: dit gebeurt niet in een handeling, het gebeuren blijft zuiver verbaal...De personages kunnen geobjectiveerd worden - rechtlijnigheid is niet hetzelfde als ongenuanceerdheid - omdat de oppervlakkigheid van de handelingselementen aanleiding geeft tot een nadenken over de

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de recente ensceneringen van Jan Decorte (Tasso bij Het Trojaanse Paard) en van Herman Gilis (Clavigo bij Arca) worden tegendraadse visies op een oude meester en op het theater vandaag gedemonstreerd...Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Kleinere decorelementen worden heel af en toe door een acteur opgebracht, bijvoorbeeld een klein kartonnen huisje waaruit rekwisieten worden opgediept (o.a...Vanuit die voorstelling kunnen dan parallellen getrokken worden met de drie andere...Ik wil niet zeggen dat dergelijke personages altijd door langbenige actrices gespeeld moeten worden, maar wel dat een reëel gegeven als de fysiek van een acteur/actrice niet veronachtzaamd kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden...Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever


Toon volgende resultaten