Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "wetenschappen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Kultuurraad der Leuvense Studenten (1967) die in 1977 het centrum op de universitaire campus Humane Wetenschappen opende

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Ik zit in de wetenschappen en ga in Louvain-la-Neuve een lezing geven

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
de visie van Panagopoulos waren deze schrijvers geleerden die kennis bezaten van de kabbalistiek, één van de 'exacte wetenschappen' van de Middeleeuwen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Survival of the fittest Belangrijker lijkt ons de studiedag die op 14 mei aan de VUB georganiseerd werd door de Fakulteit van Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen onder de titel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Wetenschappen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Bovenop dit alles zijn er ook in het kamp van de twee misprijzende partners (de theaterpraktijk en de exacte wetenschappen) ontwikkelingen aan de gang die het globale beeld van de theaterwetenschap...De avant-garde binnen de exacte wetenschappen gelooft in de zelforganiserende kracht van de natuur, in een natuur die haar eigen toekomst schept uit de toevallige materie die ze op haar weg vindt...Vanuit de hoek van de exacte wetenschappen zullen de menswetenschappen in de toekomst dus minder onder druk komen te staan: deze bevrijding van de constante frustratie zich tegenover de andere

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
wetenschappen tout court

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Spreekt men in wetenschappen over creatie

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Op zoek naar de fictie van de utopie radicaliseert zij de bevindingen van de huidige wetenschappen

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
wetenschappen

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Jongeren op de drempel van de jaren negentig). Nochtans was en is het overheersende beeld van jeugd dat ook door de wetenschappen geproduceerd wordt er een van crisis...van de sociale wetenschappen, maar duidelijker nog de invloed van de socio-culturele sector, hebben dit cultuurbegrip open gebroken: de overheid diende meer te subsidiëren, bijvoorbeeld fanfares

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
exacte wetenschappen kenmerkt

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
De mechanische ruimte werd het domein van de experimentele wetenschappen

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Met daarnaast nog algemene vakken zoals talen, anatomie, wiskunde, wetenschappen

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Ik wilde iets in de vorm van een dialoog brengen, en niet een monologische klassieke 'les'. De dialoogvorm heeft een kleine maar beroemde traditie in de wetenschappen, denken we aan Plato en Galilei...Nieuwe evoluties in de wetenschappen moeten zeer veel en diepgaande wetenschappelijke kritiek en verificatie doorstaan voor ze aanvaard worden...de wetenschappen heeft deze opsplitsing zijn hoogtepunt gekend in het begin van deze eeuw met het positivisme en de Wiener Kreis, waar men dacht dat men in staat zou zijn om datgene wat 'rationeel

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Cultuurtheorie, filosofie en sociologie haken wederzijds in op exacte wetenschappen als fysica, scheikunde en genetica...Wat de bijeenkomst rond Sokal leerde, was dat de positieve wetenschappen vandaag inderdaad niet zelden en op een vaak gratuite manier worden geplunderd door cultuurtheoretici

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
De derde vaststelling is dat in de cultuur en ook in de wetenschappen op allerlei manieren geldelijke transacties vermeden worden

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ten slotte wordt het essayistische gedeelte van het themanummer afgesloten met een korte tekst van Paul Pourveur(17) over de relatie tussen exacte wetenschappen en (hedendaagse) dramaturgie

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Het resultaat is een haast abstracte vorm van kennis die ik nog het liefst zou vergelijken met wat men in de wetenschappen clustering noemt

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Peter Verlinden is licentiaat in de politieke wetenschappen en in de communicatiewetenschap en master in social and cultural antropology


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK