Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "wetenschappelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Met een hernieuwde aandacht vanwege Oost- en Westduitse theaters midden jaren zeventig, gaat ook een wetenschappelijke belangstelling gepaard die zich nu neerslaat in zes boeken die alle

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Cunningham zelf benadrukt dat hij de dans een ruimtelijk concept heeft willen geven dat aangepast was aan de wetenschappelijke en technologische evolutie van onze tijd

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
een aantal wetenschappelijke gefundeerde criteria om een repertoire-onderzoek in Vlaanderen aan te pakken

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
technische, politieke, artistieke en wetenschappelijke hoek

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De wetenschappelijke entourage waarmee Stein zijn ensceneringen voorziet, hebben aanleiding gegeven tot gefundeerde en helder opgebouwde voorstellingen, maar ook tot heel wat kritiek...hoe langer hoe meer in het louter zicht- en hoorbaar maken van de tekst, zonder wetenschappelijke poespas, zonder acrobatische acteerstand-jes: "Voor het ogenblik streef ik eigenlijk in mijn theaterwerk

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Wat natuurlijk niet in de mode is bij de abstracte of wetenschappelijke kunst

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Amper romans, veeleer essays, poëzie, veel filosofische of wetenschappelijke werken, èn theaterstukken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de verleiding hebt kunnen weerstaan om een van de patiënten die aan Uw behandeling toevertrouwd waren wegens een toevallig zich voordoende aanleiding van het hoogste wetenschappelijke...belang naast het eigenlijke doel van de genezing als proefobject voor wetenschappelijke experimenten te misbruiken hoeft hier hoewel het geval ter discussie mijn persoonlijk geval is slechts in de

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Denk maar eens aan al die medische en wetenschappelijke proefnemingen

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Wetenschappelijke criteria, theoretische hulpmiddelen m.b.t

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
plaats maken voor reactionaire verontwaardiging over de aangerichte "ontluistering". De schaarse wetenschappelijke bijdragen, die naam waardig, hadden tot voor kort alle te lijden onder een

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
De Vieze Gasten zochten geen wetenschappelijke onderbouw voor hun activiteiten

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een wetenschappelijke vertaling is goed voor mensen die geen Engels kennen of voor studenten die moeite hebben met Shakespeare

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
essayistiek en niet die van het historiografische of wetenschappelijke rapport

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Om dit stadium van zijn onderzoek, dat steeds meer de wetenschappelijke kant opging en minder met theater an sich te maken had, te bereiken, was Grotowski natuurlijk steeds...Daar waar Grotowski zijn theorie verder uitbouwde in de wetenschappelijke richting, los van het theater, bleef Cynkutis de nadruk leggen op het theater als medium van ontmoeting

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Op het ogenblik zou ik mij liever met populair-wetenschappelijke teksten bezighouden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
ook uit de talrijke opleidingen voor theaterwetenschap die qua personeelsbezetting, wetenschappelijke omkadering, onderzoeksactiviteit en studentenbevolking nauwelijks met Vlaamse normen te meten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het is wenselijk dat nu werk wordt gemaakt van wetenschappelijke analyses van het publiek, het repertoire en de programmatie, het artistieke beleid, de structuren, de distributie, de promotie en het

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
wetenschappelijke disciplines 'waar te moeten maken', zal de menswetenschappen -- in casu de theaterwetenschap -- in hun ontwikkeling alleszins ten goede komen...kunnen vandaag alleen maar hopen dat de theaterwetenschappelijke opleiding naast het doorgeven van basisinzichten en wetenschappelijke methoden, ook een dergelijke geïnspireerde adem zal vinden...De samenwerking tussen de beste krachten uit de vier universitaire kernen (zoals aangegeven door Hildegard De Vuyst), het organiseren van een dialoog met andere wetenschappelijke disciplines, het


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK