Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


132 document(en) met "westen" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
enerzijds had je de jonge ouders die met hun peuter(s) en bijna zonder bagage naar het westen liepen en zo de betekenis van de grenzen forceerden, en anderzijds waren er de demonstranten, die op een concrete

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
geest in het westen, maar net zo goed van het verzet tegen de dictatuur aan de andere kant van de Oder-Neisse grens, - die ironie is afwezig...1935 besloot hij naar het Westen te gaan

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Ontdekkingsreizigers ontsloten; Werp een ander blad van mij naar 't westen, waar in purper laait al wat misschien de Toekomst is die ik aanbid zonder te kennen... En het andere, de andere

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Maar dan verschijnt in het westen het geld, dat een materialistische geest in de hand werkt en dus een seculariseringsproces op gang brengt

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
wordt het om Muller tot 'de grote held van de Duitse kritiek op de beschaving en daarmee tot de graalbewaker van de vijandschap jegens 'het westen' ' uit te roepen

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • redactioneel: Het mogelijke
Berichten die in het Westen met scepsis worden onthaald, alsof scepticisme al niet lang het masker geworden is van een machteloos cynisme...Misschien moet het Westen wel blind blijven op dit ogenblik, al was het maar om morgenvroeg de zon te kunnen zien opgaan

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Wij die in de diaspora in het Westen leven, worden geconfronteerd - zoals ik aangetoond heb - met een muur van vooroordelen en uitsluiting...Op die manier worden professioneel gevormde en ernstig werkende kunstenaars uit Afrika hier beschouwd als 'belachelijk academisch', 'intellectueel verwaand', 'imitaties van het Westen', 'niet echt

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De geschiedenis van het Westen is de geschiedenis van dat zelfoffer, een geschiedenis van toeëigening, waarin alles bekend en vertrouwd moet worden, en waarin datgene wat aan dat eigeningsproces...Betekent het dat het Westen zijn ultieme ondergang tegemoet gaat, opgesloten als het is in een logica van zelfvernietigende toeëigening

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
vrede, hemel en aarde, westen en oosten, (...) met talloos vele, niettemin scherpomlijnde personen: vertrouwde onbekenden, de door de decennia heen wisselende buren, (...). Evenzeer als de beelden hadden ook

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Fijn-de-sjèkle Het zal duidelijk zijn: de Pelléas et Mélisande van Peter Sellars gaat over het einde van een tijdperk, over het verval van het rijke Westen dat krachteloos niet in staat

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Drie voor de hand liggende combinaties hebben inmiddels een behoorlijke geschiedenis in het Westen; tekst en muziek, beweging en muziek, tekst en enscenering

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
sociaal-politieke realiteit die met (meer dan) medeplichtigheid van het Westen ginds zorgt voor wat op tv oogt als een onvermijdelijke natuurramp

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Het officiële Hong Kong," hoor ik Frie Leysen nog op de radio zeggen, "wilde absoluut niet dat dit in het Westen getoond werd

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
De Apollinische drang tot ordenen en zuiveren had gezegevierd in het Westen, de buik had het verloren van het hoofd, de patriarchale goden hadden de matriarchale verdrongen, een spiritualiteit en

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
En inderdaad, veel verbeelding is niet nodig om in dit monumentaal bouwwerk een oorlogsbodem te herkennen: de boeg strijdvaardig naar het Westen gewend, door rode banieren geflankeerd en het statement

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Bijvoorbeeld: zolang het Westen de westerse cultuur kon gebruiken tegen het socialistische blok dat zijn socialistische cultuur moest tonen, werden de creaties vreemd genoeg aangemoedigd

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Na een lange ontstaansgeschiedenis in het Oosten, beleefden die immers vanaf het begin van de achttiende eeuw nog een hele vertaalgeschiedenis in het Westen, ingezet door de Franse oriëntalist Antoine

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Na het verdwijnen van het communisme dreigde het Westen heel even in een vacuüm terecht te komen waarin het genadeloos met zichzelf en zijn eigen geschiedenis geconfronteerd zou worden...Er moest snel een nieuwe vijand gevonden worden om het Westen strijdbaar en zelfverzekerd te houden...Slechts langzaam leert het Westen zijn andere geschiedenissen, de geschiedenissen van de anderen onder ogen zien

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Welnu, de politici in het westen waren zo pragmatisch dat ze de val niet konden zien aankomen...Sinds 1989 is het Westen en vooral Amerika er niet in geslaagd ook maar een kleine blijk van erkenning te geven voor 1956 (de Hongaarse opstand die door de communisten in bloed gesmoord werd, GvI...Het Westen heeft slechts minachting voor ons

Nr. 54, Februari 1996 • Heiner Müller • Manifest
Veel theatermensen in het Oosten en het Westen klagen erover dat ze ten laatste sinds de val van de muur hun lievelingsvijanden verloren zouden hebben


Toon volgende resultaten