Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "werkstuk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Het is het eerste werkstuk van Karlon Fonteyn en het draagt daar te veel evidente sporen van

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
solidair zijn met het werkstuk, de esthetische filosofie ervan volgen en zichtbaar maken

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
De voorstelling is gegroeid uit een werkstuk aan deze toneelschool

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
De opleiding loopt over vier jaar, is toegankelijk voor iedereen die een werkstuk instuurt dat door een jury wordt goedgekeurd en kost in totaal ongeveer 140.000 BF

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
kort werkstuk af te leveren

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Peymann was enkele maanden voordien in Stuttgart ontslagen, omdat hij geld had ingezameld voor een tandheelkundige behandeling van RAF-gevangene Gudrun Enslin: deze Tasso was zijn eerste werkstuk

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Dit alles geeft een werkstuk dat, vooral dank zij de acteerprestaties van Goeie Derick en Peter De Graaf, niet verveelt maar dat ook absoluut niet beklijft

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Behalve dat hij kinderen uitnodigde om actief aan zijn werkstuk te participeren, bestond er verder nauwelijks overeenkomst met de eerder vermelde theaterprodukties

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Dat mag niet verwonderen: dit werkstuk is zowat het prototype van wat de componist 'de oorlogsstijl' noemt en een veelbetekenend overgangswerk tussen het verdwijnende madrigaal en het toenmalige

Nr. 44, Februari 1994 • Peter Stein • Peter Stein: 'Investeren in cultuur is investeren...
Eer-betonen die het moment overstijgen en immers betrekking moeten hebben op een blijvend, consistent en toonbaar werkstuk, zijn ons, theatermensen, eigenlijk niet gegeven

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Het werd Vawters laatste werkstuk, zijn artistiek testament

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Het maken van een eerste werkstuk is niet zo eenvoudig, de inzet is niet altijd helemaal duidelijk, de ervaring is er nog niet... Als je mensen daar niet in steunt door goede feedback te geven bij het

Nr. 49, April 1995 • Edwin Carels • Voor mij is iets waar zolang ik...
Alle culturele determinatie ten spijt bewijst Franciska Lambrechts met haar bevlogen werkstuk dat idealisme en idealen wel degelijk samen kunnen gaan

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
Achter ieder werkstuk vermoedt men de smeuïge hand van de sponsor, de perverse hulp van de overheid

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Vandaag wenst de criticus samen met de artiest de eeuwigheid in te gaan; hij ziet zijn werkstuk graag als een literair kunstwerk

Nr. 52, Januari 1995 • Johan Thielemans • Het begrijpen als de dood van plezier...
Maker Dick Raaijmakers heeft in dit werkstuk ongelooflijk veel historisch materiaal gestoken

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Met deze tekst van Hendrik Ibsen slaagt het gezelschap erin om een degelijk werkstuk af te leveren

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Hier is de spanning tussen lokalisering en werkstuk meteen zichtbaar in de oppositie tussen tekst en beeld die nooit in elkaar kunnen fusioneren: immers het zijn twee radicaal verschillende...De schakel tussen beide zou de naam van het stuk kunnen zijn - tegelijk deel van het werkstuk, maar ook informatie over de voorstelling...Er is eerder sprake van een chantage met hét fotografische, dan een subtiele fotografische verhouding tot het werkstuk zelf

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Uitgangspunt voor het werkstuk zou de jarenlange (artistieke) vriendschap tussen Ol en De Volder vormen

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
Alleen zonder zich aan deze vragen gelegen te laten liggen, kon de conferentie Van Brecht tot Bernadetje overgaan tot de academische zaligverklaring van het werkstuk van Alain Platel en Arne Sierens


Toon volgende resultaten