Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "werkproces" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Meer en meer wordt het werkproces zelf onderwerp: de dwang iets te laten zien

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zelfs al wordt Lorca's tekst hier tot een minimum herleid (drie - herschreven - scènes) toch introduceert Tavora hiermee zeer vreemde elementen in zijn werkproces, waarvan hijzelf de consequenties

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daarbij moet toch gesteld worden dat het eindprodukt minder spontaan overkomt dan het werkproces : de voorstellingen van de kinderen zijn erg gepolijst en esthetiserend

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
hebben er tijdens het werkproces zorgvuldig over gewaakt niet in 'theater'-maken te vervallen

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
de inleiding wordt daarnaast nog wel gewezen op de sterke visualiteit van de voorstellingen en het collectieve werkproces bij het maken ervan, maar als geheel blijft dit toch te algemeen en te summier

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Marie Lambrechts, die aan de KUL 'Opvoeringsanalyse' doceert, volgde met enkele studenten gedurende een periode het werkproces van De Opdracht van Heiner Müller door het Arca-NET in een regie van Pol

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Amsterdam, 10 augustus 1983 Wat hebben jullie nu van mekaar geleerd in dat werkproces van North Atlantic...Het werkproces van North Atlantic heeft me duidelijk gemaakt dat je in je commentaar op dat realisme en naturalisme nog veel brutaler kan zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
spraken lang met Elizabeth LeCompte over de toekomst en het verleden van de Woostergroup, over de Amerikaanse en de Europese cultuur, over Route 1&9, over het werkproces, het autobiografische, het...Het werkproces zelf beschrijven is moeilijk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
spraken lang met Elizabeth LeCompte over de toekomst en het verleden van de Woostergroup, over de Amerikaanse en de Europese cultuur, over Route 1&9, over het werkproces, het autobiografische, het...Amsterdam, 10 augustus 1983 Wat hebben jullie nu van mekaar geleerd in dat werkproces van North Atlantic...Het werkproces van North Atlantic heeft me duidelijk gemaakt dat je in je commentaar op dat realisme en naturalisme nog veel brutaler kan zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De pogingen van NTG en Sluipende Armoede getuigen van hun betrokkenheid bij de theaterarbeid, waarbij de voorstelling slechts het resultaat is van een werkproces dat zich onder de betrokkenen

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
nemen zo weinig mogelijk standpunten in tijdens het werkproces, om zoveel mogelijk openingen te houden tot de produktie gespeeld wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Maar niet alleen het eindprodukt, ook het werkproces verschilt in belangrijke mate van de conventionele theatermachine

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Twee produkties die in vele opzichten verwant zijn : beide gingen uit van een bestaande tekst (Tsjechov en Ada-mov) maar lieten die tussendoor vallen ten voordele van het werkproces, het eigen verhaal

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Binnen het denken van Kantor geldt het negatie- of vernietigingsprincipe als noodzakelijk uitgangspunt bij een constructief artistiek werkproces

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Een schoon palet De vernieuwing van Stein heeft ook te maken met de democratisering van het werkproces

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Dat werkproces was tegelijk eenvoudig en complex

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Wilson bevestigt die culturele tegenstelling: binnen zijn werk is het uitgangspunt steeds een effect (een beeld, een gezicht, ...). Het werkproces bestaat er dan in om oorzaken te vinden voor dat

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De afstand van de angst Lijkt de socio-culturele context van het theater in beweging, het werkproces is dat evenzeer

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De belangrijkste vaststelling blijft dat de organische indruk die de produktie maakt, alles te maken heeft met het werkproces, een intensief samenwerkingsverband


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK