Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


974 document(en) met "werk" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Dit is zinvol werk...Chouinard gaat nu een tijdje in Europa werken, dat zal haar werk ten goede komen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
collega's die hetzelfde werk doen...Wel moet nog eventjes aangestipt dat het decreet ook nu nog goed werk doet

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
De critici Carter en Champagne bespreken Fabres vroege werk, Theo Van Rompay heeft het met Fabre over 'Het is theater...', waarvan de tekst, tekeningen en foto's worden afgedrukt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
versluiert de ideologische draagwijdte van het werk...het eerste nummer is wel dat men hier opnieuw veel tekstgerichter te werk gaat; meer literair, academischer ook...en vernieuwende werk een plaats willen zoeken, en de noden van de docenten anderzijds, die, vaak afkomstig uit de vergrijsde gezelschappen, soepel maar kleurloos acteermateriaal zoeken

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Het gezelschap had behoefte aan een zekere politisering en zij zagen mijn werk bij de Beursschouwburg, Het Paard en als gastregisseur in Vrijheid, ja, neen, geen mening als een antwoord op hun...Het was werkelijk collectief werk: iedereen besliste mee over de ontwikkeling van het scenario, het decor tot de affiche toe...De instemming van het publiek was de achterliggende toetssteen van alle werk bij Proloog

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Daarnaast willen we het werk laten zien van andere mensen, die zelden of nooit naar België komen, zoals Lavaudant en Bourdet

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post...Autonomie van de beweging Hoe verwerkte Cunningham deze en andere invloeden in zijn werk ? Eén van zijn belangrijkste en meest revolutionaire uitgangspunten was de volstrekte autonomie van de...Dans: een uitnodiging tot het leven Cage noemde Cunninghams werk ooit "an introduction not to a specialized world of art, but to the open, unpredictably changing world of everyday living

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Wat ik er zelf van geleerd heb, dat is aan de ene kant niet nieuw, omdat ik er in mijn werk al altijd mee bezig ben geweest - ook al krijg je daar binnen kritieken nooit respons op -: ik denk dat...Dat heeft weer consequenties voor hoe ik zelf verder denk te gaan werken, zonder dat het een breuk zal betekenen in m'n werk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
politieke in hun werk... Ziehier een keuze uit haar antwoorden; flarden uit een gesprek opgenomen voor de Videokrant van Kaaitheater 83...Route 1 & 9 is het einde van het werk op een bepaalde visuele manier...Politiek wil zeggen: het werk in een bepaalde richting sturen, vooraleer je weet welke richting dat zal zijn

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het dagelijkse werk (de openingsscène is de eerste aanvaardbare werkscène die ik ooit op het theater zag) heeft iets te maken met het beluisteren (afluisteren ?) en het registreren van banden...Het werk van het komende seizoen heeft een nieuw visueel vertrekpunt...Wat ik er zelf van geleerd heb, dat is aan de ene kant niet nieuw, omdat ik er in mijn werk al altijd mee bezig ben geweest - ook al krijg je daar binnen kritieken nooit respons op -: ik denk dat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Op Hoop van Zegen van Heyermans: de zaal lacht; de herkenning doet haar werk en toch is dit precies door de inwerking van de Amerikaanse aanwezigheid geen parodie op het tragisch naturalisme; integendeel...De introductie van Heyermans is een citaat en zo zijn er meer in North Atlantic (Schubert, South Pacific...). Ook het vroegere werk van de Woostergroup krioelt van citaten of vertrekt gewoon van één...North Atlantic maakt ons heel nieuwsgierig naar het verdere werk van de Woostergroup

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
tijdschriftartikels, recensies, archieven van theaters, ... - is binnen dit opzet onbegonnen werk...Deze reserves zijn geen verontschuldigingen, wel een aanmoediging om er werk van te maken...Arca, BKT De term regisseurstheater gebruiken voor theatermakers als Jan De-corte, Ivo Van Hove, Pol Dehert en Herman Gilis, is niet juist, omdat duidelijk is geworden dat hun werk staat

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Carlos Tindemans evalueert het werk van één van de spilfiguren van het legendarisch Vlaamsch Volkstooneel

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Werk staat stil De klok slaapt... In Saturé's salon sterven de spinnen van verveling...De meid-voor-alle-werk...Ook zoo vulgaire, he ? Lamme heeft z'n werk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Rond de jaren '25-'30 bereikte het Vlaamse theater een ongeziene artistieke hoogte in het werk van het Vlaamsch Volkstooneel

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Uw werk laat ook erg verschillende ensceneringen toe...Revolutie is een thema dat in uw werk vaak terugkeert, maar dat steeds minder aan de realiteit gebonden is. Is het slechts een herinnering...Revolutie is in uw werk verbonden met verraad "Dat heeft een heel simpele reden, denk ik

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Sinds een drietal seizoenen golft het werk van een groeiende groep vernieuwende toneelmakers over de brakke grond...Niet alleen gaat het hierom een sprankelende komedie die aanzienlijk afwijkt van het overige werk van deze Engelse schrijfster, ook de acteurs die het stuk begin november op de planken brachten zijn...Twee opmerkingen: ik vind het boeiende aan het theatermaken van Van Kerkhove dat mijn kritische verhouding tot zijn werk spruit uit een theaterervaring die toch positief is. Het is een weerbarstigheid

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Sluipende Armoede weer aan het werk toog...Terecht overigens dat de auteur het niet wou laten bij de aanslag die op zijn werk gepleegd werd en instemde met de revisie...Bij de Sluipende Armoede is het geloof in het eigen werk zeer sterk geweest

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
De hele opzet werd in de Munt niet geholpen door het werk van regisseur Mesguich...Dat alles levert dus een vertoning op die maar half geslaagd is. Men constateert het met spijt, want hier is jaren werk aan besteed...De belangstelling voor nieuw werk is dus groot


Toon volgende resultaten