Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


144 document(en) met "voorwaarden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Voor heel wat jonge artiesten is dit de allereerste plaats die hen tegen gunstige financiële voorwaarden toelaat hun werk aan een publiek te tonen...Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, neemt het NPN 35% van de hono-rariumkosten op zich voor "one-week-residencies" en zelfs 50% van die kosten voor een beperkt aantal van "two-week-residencies

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het zijn drie voorwaarden om tot een goed en objektief beleidsadvies te komen

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Ik krijg hier veel aanbiedingen, maar ga daar niet op in. Wat enigszins pijnlijk is, want de voorwaarden zijn hier geweldig

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Om Baltsa, Pavarotti, Domingo of Carréras naar Wenen te halen, zijn kosten noch voorwaarden te hoog

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Ze zegt dat bij jou het bewustzijn van de historische voorwaarden voor je handelswijze ontbreekt

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Ze zegt dat bij jou het bewustzijn van de historische voorwaarden voor je handelswijze ontbreekt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Teruggaan kan dan alleen nog maar op basis van de eigen voorwaarden waar dit veronderstelt dat de grote structuren de bereidheid tonen zichzelf in vraag te stellen... De Vrek en Pinokkio...Voor Perceval is zijn NTG-regie een bijkomende ervaring; in de eerste plaats geschiedt zijn werk in de Blauwe Maandag Compagnie waar hij zelf de artistieke voorwaarden bepaalt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Maar ik stel wel voorwaarden: een lange repetitietijd, mijn eigen stuk, eigen vormgever en belichter en voldoende inspraak in de cast

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Alleen bij deze voorwaarden kan ik verantwoordelijk zijn voor de orde

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En die luidt: "Wat zouden de voorwaarden zijn waarop een goede verhouding tussen theater en televisie wèl mogelijk is?" Beste meneer J. Sternheim: hou theater en televisie zo ver mogelijk uit...Vergeet het toch: er zijn geen voorwaarden waarop een goede verhouding tussen theater en televisie mogelijk zou zijn, Gaat het dus fout

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 3) Januari 1984 "Mijn taak is voorwaarden te scheppen opdat er kwaliteit zou geleverd worden... Daarom ben ik begonnen met te zeggen dat ik een nieuwe adviescommissie wens te

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
opbouwen van onderzoeksprojecten en het realiseren van een werkelijke band met de theaterpraktijk lijken hiertoe essentiële voorwaarden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
verbeterde voorwaarden voor een echte theatrale cultuur in dit land

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Kwaliteit van het eigen theateraanbod, van de theaterruimte waarin dit wordt getoond en van de promotie die voor dit theater wordt gevoerd: deze drie voorwaarden hebben te Brussel ook een

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Het gezelschap was niet rijk, dus waren de voorwaarden krap: anderhalve maand repetitie

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De erkenning -- op basis van een beleidsnota : dat is nieuw, maar wat betekent het in werkelijkheid ? -- is het eerste element van de procedure, de subsidiëring met de daaraan gekoppelde voorwaarden...Op die manier is grotere politieke soepelheid theoretisch mogelijk, vermits de minister (en zijn Raad voor Podiumkunsten) geen rekening moet houden met voorwaarden vooraf

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Zijn die voorwaarden niet vervuld, dan wordt een opvoering heel vlug dode materie

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Het heeft voor mij te maken met voorwaarden voor acteren

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
regeling- en de sociale voorwaarden voor de medewerkers moesten even goed gegarandeerd worden als voor andere werknemers...De tweede groep heeft belang bij een beleid dat zo weinig mogelijk (wettelijk) vastgelegde normen hanteert, maar dat voorwaarden schept waarin een reële artistieke praktijk de specifieke...zich niet met de sociale kant moet bezighouden, het is integendeel precies zijn politieke verantwoordelijkheid, hij moet voorwaarden scheppen (o.a

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Voorwaarden om toe te treden zijn dat deze theaters zoeken naar nieuwe auteurs en dat ze gemeenschapstheater zijn met een vast ensemble, een vaste technische ploeg en structurele en financiële


Toon volgende resultaten