Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "voordracht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Carlos Tindemans heeft tijdens een voordracht in 't Stuc te Leuven eens gezegd dat Vlaanderen nog steeds zweert bij de dominante functie van de acteur

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Hij volgde voordrachtles in Merksem, speelde in de amateur-groep Ons Streven in Mariaburg en behaalde (rond 1937) zowel het diploma van toneelspeelkunst als van voordracht aan het Antwerpse

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het enige echte wapenfeit wat de verwezenlijking van deze laatste doelstelling betreft, was het organiseren van een voordracht van de Franse theatervernieuwer Jacques Copeau op 29 maart 1931 in het...voordracht voor de Kon...1949 en 1969 - wordt in 1965 opgestart wanneer de toenmalige voorzitter van de VTB-VAB, Jozef van Overstraeten, het initiatief neemt om vanuit deze verenigingen en op voordracht van een jury bestaande

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Op 4 februari werd, op voordracht van het college van burgemeester en schepenen, de aanstelling van Ivonne Lex - vanaf het seizoen 1986-87 - door de Antwerpse gemeenteraad bekrachtigd

Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Zelfs de mierzoete liederen van Schubert heb ik leren appreciëren, in de klaterende voordracht van Elly Ameling...Een laatste belangrijk verschil zit hem, denk ik, ook in de tekstbehandeling (of voordracht, of interpretatie). Als Marianne Faithfull fel van wal steekt in Kurt Weills Soldierys Wife, maar al na een

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
de relativiteit Animatie Nannie Kuyper, Nederlands auteur van kinderpoëzie, opende het festival met een voordracht uit haar werk

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
conservatoria nu twee woordafdelingen naast mekaar bestaan: een sectie "voordracht" en een sectie "toneel". Vanuit de toneelafdeling is men daar allerminst gelukkig mee...Jef Demedts: "Wat is dat, voordracht...En wie geeft er allemaal toneel en voordracht in de academies

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Decreus hield een voordracht met als titel "Waarom al die tragiek in de Antigone ?", waarin hij o.a

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Je zou eens een voordracht moeten houden over Rubens en Van Dijck

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
zingt dit bijna constant sotto-voce om dan in de daarop volgende dialoog met Patroclos over te schakelen naar een heel wat dramatischere voordracht

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
Een man staat op een klein verhoogje achter een katheder als om een voordracht te geven

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Schamele Vlamingen In feite, en dat zou natuurlijk leuk zijn, kan ik hier nu mijn voordracht als beëindigd beschouwen, omdat ik, nu meer dan drieëntwintig jaar in het buitenland, nog steeds

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
Het is een voordracht geconcipieerd in de grote stijl

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Dat lukt best aardig, maar evenzeer vindt men in deze licht getheatraliseerde voordracht een aantal verschillen die zeer in het oog springen en toch onbewust ingeslopen lijken

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
het festival stonden zeer uiteenlopende produkties naast elkaar: de zeer intimistische voordracht van The Waste Land door Fiona Shaw in een regie van Deborah Warner; het hoogtechnologisch spektakel

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
De setting en voordracht zijn zeer theatraal op het wansmakelijke af

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
de voordracht van wat men het Schwabisch is gaan noemen hoor je anderszins wel ingrepen vanwege de regie

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
de voordracht vindt dit soort van theater zijn nulgraad, waarvan de bestudeerde, ja conceptuele theatraliteit het juist moet redden (moet vandaan houden). Altijd blijft het dansen op de slappe koord

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Als iemand een fantastische voordracht geeft, dan ligt dat 'fantastische' toch precies in het feit dat hij je even mee laat 'zien' in wat hij 'gezien' heeft

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het stokje van Ast Fonteyne Ast Fonteyne was een eigenzinnig voordrachtkunstenaar en een toonaangevend leraar dictie en voordracht