Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "voor de Vlos" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Gent en Antwerpen die de meerderheid hadden in de raad van bestuur van de intercommunale, blonken niet uit door enthousiasme voor de nieuwe formule die ze door de toenmalige minister van Nederlandse...Gerrit Six vermoedt dat Mortier, ook gezien de communautaire draagwijdte van het hele geval, "in het beste geval het fiat zal krijgen voor een welomschreven en beperkte opdracht bij de VLOS". (Knack...Als men de 280 miljoen die door haar aan de VLOS gespendeerd worden, vergelijkt met de nog geen 500 miljoen voor het geheel van het gesproken toneel, dan gaat het toch om een belangrijke hap uit het

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Duidelijk is dat Mortier daarmee een monopoliepositie verwerft in het operaleven: in de Munt is hij de onbetwiste leider en ook bij de belangrijke inrijfase van de VLOS heeft hij het voor het zeggen...cijfers uitgedrukt: hij beheert 750 miljoen staatssubsidie voor de Munt en 280 miljoen gemeenschapsgeld voor de VLOS...De tegenwind Voor de operastichting aan zingen toe is, zal er nog druk gepalaverd worden: met de vakbonden die de belangen van de 380 ontslagen werknemers veilig willen stellen: ze roepen

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Aan de VUB kan men vanaf dit jaar inschrijven voor de Bijzondere Licentie Vrijetijdsagogiek, ondergetiteld Cultuur- en Bewegingswetenschappen, met de afstudeervarianten theater, film en dans...Daarom is theaterwetenschap aan de VUB een afstudeervariant van de reeds bestaande richting Vrijetijdsagogiek, ondergebracht in het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, wat reeds voor de wetgeving...Laboratorium Tindemans beroept zich voor de afwezigheid van de praktijk op tijdsgebrek en vooronderstelde onwil uit de praktijk zelf

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Maar een metafoor voor alles: voor het ondoordringbare oerwoud, voor de navel die ons leven bindt, voor de wildheid als heimelijk verlangen, voor het avontuur-voorbij-Marlboro, voor het zijn aan de...andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...gekoesterde zwartheid van de blanken, voor de onmetelijkheid van ons kleine hoofdje, voor de stof die vóór de chromosome ligt, voor de letters vóór de A. Congo als metafoor voor alle projecties en verlangens én

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Enerzijds omdat ze de aldaar gegroeide structurele situatie terecht als fnuikend ervaren voor een permanente artistieke werking, anderzijds omdat de poorten van deze gezelschappen nooit écht voor hen...tendensen in de algemene ontwikkeling van het theater in onze tijd, maar voor een deel ook een 'nooduitgang' was; de gesloten deuren in eigen land hadden hen onvermijdelijk in een onvruchtbare ghetto-achtige...een debat gepland tussen de acht kandidaten voor de functie van directeur van de Gentse Akademie voor Schone Kunsten, in de hoop dat dit panelgesprek verduidelijking zou brengen op de artistieke visie die

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
De studiebureaus dokteren uit welk bedrag per schijf nodig is en men begint al twijfels te koesteren over de haalbaarheid van oktober 1991 voor de openingsproduktie in het...het eerste seizoen zijn al de drie grote artistieke kaders te onderkennen, die bepalend zullen zijn voor de toekomst: het gebruikelijke 'grote' repertoire, de barokopera en de opvoering van hedendaags...Rudolph Werthen Foto Vlos Tot Rudolf Werthens bevoegdheid behoort alles wat het orkest aangaat en het is de bedoeling - dat is voor het seizoen 90- 91 al gebeurd- dat hij mede zijn inbreng

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
14 Smakelijk kerstfeest Tussen de kalkoen met veenbessen, de vrolijke lichtjes, de uitgelaten feeststemming, de beste wensen, het kerststalletje, de denneboom, de vele pakjes, ook een...Vermeulen) De werking van de Raad van Advies voor Toneel is een schoolvoorbeeld...44 De verdere avonturen van de Vlos, over Simon Boccanegra, pag

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het Werktheater-naturalisme van Lieneke Le Roux en Cas Enklaar of de 'Vlaamse' pathos van Vic De Wachter en Gilda De Bal : de regisseur heeft geen focus gevonden voor de vele blikken, geen toonaard...En met deze tekst begint de miserie, want voor de duidelijkheid : jammer voor de investering in tijd, energie en geld...Waar bleef de regisseur ? Hij had in de tekst kunnen hakken, hij had de spelers enige zin voor ritme kunnen meegeven, enige zin voor nuance, ook al zijn de personages kartonnen stripfiguren

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Deze vertoning kunnen we meteen zien als een soort afscheid van Gerard Mortier, want op 1 november is hij, na scherpe conflicten met de voorzitter van de Raad van Bestuur (De Moor), bij de Vlos...Een band tussen de vorige organisatie - de Opera voor Vlaanderen - en de nieuwe Vlos bestaat strikt genomen niet...Waar zijn de filmcamera's ? Dossier van Mortier Eén gelukte vertoning is natuurlijk niet voldoende om nu al triomfkreten te slaken en te stellen dat voor de Vlos een schitterende

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Er is een tweede keuze die Jan Fabre maakte, toen hij theater begon te maken : hij koos voor de herhaling, voor de uitputtende repetitie, uitputtend voor speler-personage én voor toeschouwer...de eerste scène duurt het lang voor 'ilraggazzo' al zijn scharen naar de hemel heeft gegooid -terwijl hij zijn klus moet klaren binnen de tijd die de partituur hem oplegt -maar het 'realisme' van de...Op dezelfde manier 'parasiteert' hij op het even verziekte operabedrijf - de pre-produktie onder de hoede van de Munt, de pro-duktie zelf onder de hoede van de VLOS, die even het bijhuis van Mortier

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
En op welke criteria berusten die keuzes ? "De eerste criteria zijn van materiële aard : is het haalbaar voor een groep als deze ? Dat betekent : hoe groot is het orkest ? Dertig mensen, dat...De VLOS verandert nu van tactiek, misschien zullen ze daar nu ook aan de bak kunnen komen (in het nieuwe seizoen krijgen verscheidene jonge zangers een kleine rol toebedeeld, SM). Bij ons krijgen ze...De raamvertelling die Martin Van Amerongen voor de Mozart- fragmenten bedacht, heeft niet veel om het lijf, maar het is een handige oplossing voor het probleem

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
De opera ging op 16 november in Amsterdam in première en stond in de maand december op het programma van de coproducerende VLOS...en, als het zo uitkomt, ook nog de concrete gegevens van de plot (het gerinkel van de bel) gestileerd aanreikt (Berg met Puccini-knepen : geknipt voor de Vlos !). Opvallend daarbij is het uitschietend...Het oog De Duitse regisseur/decorateur Axel Manthey, die in het programmaboek wordt geïntroduceerd als iemand voor wie "de kunstmatigheid de eigenlijke realiteit van het theater is", levert

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de Amro-bank...30 maart 1992 4 Editoriaal Het theater en de wilde loop van de wereld 5 Opinie: Sluiswachters Een standpunt van Johan Thielemans over de kunstencentra 7 Opera...Tosca en King Priam, Vlos De Vlaamse Opera op dreef io Dans: Erts, Rosas Anne, Teresa De Keersmaeker zoekt naar nieuwe synthese 13 Dans: Immer das Selbe gelogen, Ultima Vez

Nr. 38, Mei 1992 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de Amro-bank...Auguste Ortsstraat 22 - De Munt, Muntplein -Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Raven-steinstraat 23 - Théâtre...muziekdirecteur van de Vlos 23 Theater: Spanje en Zuid-Amerika De Oude en de Nieuwe wereld ontmoeten mekaar in Cadiz 28 Kunstencentra: smalle beek of wilde stroom

Nr. 38, Mei 1992 • Etc...
theater/dans/opera jaargang 10, nr 38, mei - juni 1992 Afgiftekantoor Gent X RUDOLF WERTHEN stapt op bij de Vlos DE BEWEEGING Een nieuwe dansopleiding...KUNST VOOR KINDEREN ? Het wel en wee van het kindertheater GUYJOOSTEN Een Vlaming in Hamburg JAPPE CLAES EN POL DEHERT over Theater Teater SE HABLA ESPAÑOL...Theater in Spanje en Zuid-Amerika KOLEN EN DIAMANT HET OVERSPELIGE BED VAN GOETHE De Tasso's van Lamers, Peyskens en Vandervost

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Voor de produktie in de Vlaamse Opera heb ik me gebaseerd op de door Tsjaikovski gewilde tempi...Het bleek dus lonend te zijn rekening te houden met de bedoelingen van de componist voor de praktijk van de opvoering...Voor een zanger bestaat er geen grotere luxe, dan vooraan op de bühne te gaan staan, zijn ene voet vooruit, de schouders naar achter om dan uit volle borst te zingen

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de Amro-bank...Auguste Ortsstraat 22 -De Munt, Muntplein - Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 -Théâtre Varia...12 Opera: Un Ballo in Maschera bij de Vlos en de Munt Waarom blijft die sprookjeskoning op zijn troon

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...Daarmee wil ik niets gezegd hebben over de hoogte van de subsidies voor de dans, wel over haar structureel zelfstandige plaats in het geheel van het beleid...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden

Nr. 45, April 1994 • Gunther Sergooris • Een zee van gele paasbloemen
Puccini's visie op de bohème is burgerlijk en clichématig, maar bij de Vlos werden de clichés van de gangbare opvoeringspraktijk een hak gezet...De strijd tegen de winterse koude bepaalt niet alleen het doen en laten van de Bohémiens, koude en duisternis zorgen voor de toenadering van Rodolfo en Mimi...Wat hier getoond wordt, is een uitvergroting van de armoedige leefwereld van de bohémiens, die gaat fungeren als het raam voor de collectieve wensdroom van de vier mannelijke protagonisten

Nr. 45, April 1994 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...22 - De Munt, Muntplein -Kaaitheater, Akenkaai 2 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakense-straat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 59 - Vlaams Theater...Opera: La Bohème bij de Vlos Gunther Sergooris zag een onvermoede vitaliteit 22 In memoriam: Dina Hellemans Luk Van den Dries over een kopstuk van de theaterstudie in Vlaanderen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK