Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "volwassenentheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Tielt brachten ze de première van De held en zijn bruid, waar elementen uit het volwassenentheater naar de kleuterscène doorgetrokken worden

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
volwassenentheater gaat...Dat willen wij ook: kwaliteit van het niveau van het professionele volwassenentheater

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
aandacht; naast de woorden verwerven de beelden meer bestaansrecht; net zoals in het volwassenentheater worden ook hier verworvenheden uit de plastische kunst aangewend...indien alle organisatoren in hun werk dezelfde kwalitatieve normen gaan hanteren als voor het volwassenentheater; - indien de overheid de specifieke problemen-en er zijn er meer dan wij hier hebben...Bovendien willen wij niet de indruk wekken dat ons volwassenentheater in perfecte gezondheid verkeert en dat als het kindertheater zijn grote broer heeft bij gebeend, alle problemen van de baan zullen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het actuele kindertheater vlucht niet voor de werkelijkheid, het plaatst die werkelijkheid wel, zoals goed volwassenentheater ook doet, in een ander perspectief

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Musical-, dans- en ka-baretvoorstellingen lieten we in onze telling buiten beschouwing; we onderscheidden enkel de categorieën van jeugdtheater en volwassenentheater...Wat het volwassenentheater betreft, krijgt men in Nederland wél een doorsnede van wat het jonge Vlaamse theater te bieden heeft, maar omgekeerd is dat niet het geval

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Dan heb je het gevaar dat je je vormen gaat opleggen en dan zie je dezelfde patroontjes als je 's avonds in het volwassenentheater ziet...volwassenentheater had gezeten

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een debat waarbij de evidente conclusie was dat het jeugdtheater een even professionele kritische benadering verdient als het volwassenentheater, en, helaas even vanzelfsprekend, dat de Vlaamse pers...Een sector trouwens die, gezien het grote aantal voorstellingen (meer dan 100 is niet uitzonderlijk) en de beperkte subsidiëring, meer dan het volwassenentheater afhankelijk is van die organisatoren...Vragen die acuter zijn dan voor het "vrije" volwassenentheater, waar het individu zonder meer zijn eigen keuzen maakt, voor echt Antwerps amusement of voor de doodsvisioenen van Kantor

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Heb je nooit voor het volwassenentheater willen schrijven...het begin dacht ik dat voor kinderen schrijven alleen een stadium was omdat ik niet terecht kon in het volwassenentheater

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Tegelijk eist deze wet dat kindertheater in verhouding driemaal meer subsidie krijgt dan het volwassenentheater

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Logisch dus dat deze onderscheiding zowel kinder-, jeugd-, als volwassenentheater omvat

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
En het is tegelijk ook een promotie voor blijvend zoeken naar het uitwissen van testamentaire begrippen als 'volwassenentheater' en 'kindertheater', naar de mix- up van kunstdisciplines, technieken en

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
niets onderscheidt van een gelijkaardige ervaring in het 'volwassenentheater'. De dramaturgie die uit dit nieuw soort artistiek bewustzijn in het kindertheater gegroeid is, wordt in Klein Geschut op...gedacht 'naar analogie met' de 'kunstencentra' zoals ze nu binnen het volwassenentheater worden opgebouwd

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
De Weerdt: Ik ben niet erg gewonnen voor het idee van de kinderkunstencentra omdat het kindertheater gescheiden wordt van het volwassenentheater en in aparte huizen gaat opereren

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
gewonnen is voor het idee van kinderkunstencentra, omdat het kindertheater gescheiden wordt van het volwassenentheater'. Dit is wel een heel triestig misverstand...de meeste van die plannen staat expliciet de wil uitgedrukt om de banden tussen kinder- en volwassenentheater te versterken, en worden de daartoe aangezochte theatermakers bij naam genoemd: heus niet...gewoon 'volwassenentheater' (wat een woord) voor jongeren

Nr. 48, Februari 1995 • Wouter Van Looy, Véronique Rubens • Muziek in het jeugdtheater
Hoewel het volwassenentheater meer en meer beroep doet op muzikanten en componisten die voor hun collega's-acteurs niet moeten onderdoen, is het kindertheater dit euvel nog niet ontgroeid

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Volwassenentheater kent traditionele waarden

Nr. 51, Augustus 1995 • Frieda Pittoors, Colette van Wees • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Maar iedere keer komt die ene, overweldigende scène uit het volwassenentheater op de voorgrond

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Zal ze moeilijk van de grond komende wisselwerkingen stimuleren, zoals die tussen het volwassenentheater en het kinder-en jeugdtheater, tussen opleiding en praktijk, tussen kunst en sociaal-cultureel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Paul Demets sprak met Gregie de Maeyer, Jan Simoen en Bart Moeyaert In het jeugdtheater, meer nog dan in het volwassenentheater, is er nood aan nieuw tekstmateriaal dat niet betuttelend...theatertekens laten ze zien dat ze lak hebben aan een afbakening van jeugdtheater enerzijds en volwassenentheater anderzijds

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Voor het Bronksfestval '96 vroeg ze aan enkele acteurs uit het volwassenentheater (Günther Lesage) en studenten uit theateropleidingen (Adriaan Van den Hoof en Dimitri Leue) om een eerste creatie voor


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK