Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "volks" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
De ouders Depoorter spreken volks en o.a

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
vóór te zijn en vanuit medisch oogpunt kan daartegen niets ingebracht worden want nog altijd geldt wat Uw vader zaliger zo onvergelijkelijk volks...andere keuze gehad Negende scène Epiloog in de lente (Vroege lente 1904 in een volks-tuintjespark bij Dresden

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Topics, 25/9/85), via andere wegen ook komt: 100% privatisering van de cultuur, vrije markteconomie, want: "Elk cultuurbeleid heeft een fascistische inslag"(!). Volks èn elitair Wat

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Een volks gezin dient als setting voor een reeks psychologisch en sociaal gemotiveerde botsingen tussen de vader en zijn homoseksuele zoon Cois, tussen de dochter en haar verloofde, tussen de

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Zoals bij alles wat zich in Wenen "volks" noemt, zit je dichter bij de realiteit met het etiket "kleinburgerlijk"; tegenover de culturele elite van Staatsoper en Burgtheater staat niet de volkscultuur...van zijn kant kampt met het gegeven "volks". In het repertoire van vorig seizoen werd dat vertaald in namen als Brecht, Goldoni, Rai-mund en Unger, aangevuld met een aantal lichte komedies...Een verdere invulling van de taak om "volks" theater te brengen, was de programmatie van thematische actuele stukken, o.a

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Marchand), en de meid -- volks en nieuwsgierig -- is superieur aan de bedelares

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Staats- versus Volks-oper) en de komst van Peymann zou ook hier een indirecte impuls veroorzaakt hebben

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de identificatie van '(Volks)Geist' met 'Grund' of 'Wurzeln' (het statische principe) en de historische vooruitgang door middel van strijd ('Krieg', het dynamische principe). Het is merkwaardig

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Buda-pest - met een sterke (volks)danstradi-tie - Leningrad of Riga staan dan bovenaan op het prospectielijstje

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Hij had utopische ideeën over zijn Festspielhaus, dat een 'Volks-und Idealtheater' moest zijn, dat hij ergens zou bouwen op een heuvel aan de Rijn; hij moest de beste muzikanten en de beste zangers

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Het heeft zich in de loop van deze eeuw losgemaakt van de excessen van het Europese theater (het sterrendom, het veilige burgerlijke repertoire) en eigen, nieuwe vormen van een volks theater

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Tevens is deze cocoonisering ook een gevolg van de opkomst van de film, een volks cultuurelement bij uitstek, dat een zware concurrent zal blijken voor de poppenkast op de kermis

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Niet alleen bij hen, maar bij vele groepen zie ik een soort aandrang om 'volks' theater te maken, theater dat een groot publiek kan aanspreken

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
Je zit met je dromen, je verlangen als kunstenaar - gesteld dat ik een kunstenaar ben - je wil theater maken dat niet voorspelbaar is, dat voeling heeft met de realiteit, dat ook volks mag zijn...De Keuken is een spectaculair stuk, een volks stuk, dialect, kortom, alles wat een volk maar kan behagen

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
volks milieu, maar het dwingt ons daar ook te blijven, en dit om twee redenen...barst ze van de ronkende uitdrukkingen die in een volks klimaat zo goed gedijen

Nr. 52, Januari 1995 • Carlos Tindemans, Hugo Claus, Alex van Royen • Fragmenten uit T 68 van Carlos Tindemans,...
Bovendien vinden wij dat de educatieve opdracht niet langer aan het theater toekomt; de leerschool des volks, waarvan vele instanties nog steeds geestelijk afhankelijk zijn, is een 19de-eeuws

Nr. 52, Januari 1995 • Johan Thielemans • Het begrijpen als de dood van plezier...
Heel volks, heel uitgelaten, vol merkwaardige poppen, zoals we die uit de Mexicaanse feesten kennen

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Typerend zijn de fijngevoelige inzichten in de wisselwerking tussen volks- en elitecultuur, tussen het mondeling overgedragen en het geschreven woord, tussen de verschillende erfgoeden die het beeld

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Omdat de verbinding met 'identiteit' nooit ver weg is, gaat het om een spannende evolutie met enerzijds een niet denkbeeldig gevaar van (volks)exotisme en anderzijds de mogelijkheid om een ruimer

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
Overigens heb ik hoegenaamd niets tegen zoiets als volks of populair theater, tegen voorstellingen die vtm-soaps imiteren, e tutti quanti...Over volks gesproken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK