Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


93 document(en) met "Vlamingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
alle eerlijkheid wordt aangetoond hoe Belgen en Vlamingen in de dubbele wereldbrand door de gebeurtenissen werden overstelpt, hoe zij het slachtoffer en de speelbal zijn geweest van hun eigen...Dat Belgische Cirque eindigt in 1946 en zich in 2000 afspeelt is misschien het zoveelste bewijs van de braafheid der Vlamingen

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De bedoeling was dat de Vlamingen ten gerieve van de Franstaligen, en andersom, zouden toelichten hoe de rijkstoelagen binnen de respectieve taalgemeenschappen worden verstrekt; eventuele conclusies...Op dit ogenblik moeten wij, Vlamingen, inderdaad uitkijken naar een soliedere ledenbasis voor de Vlaamse afdeling...De honkvastheid van de Vlamingen vertaalt zich ook daar en verklaart voor een deel de onverschilligheid van de Vlamingen t.a.v

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Interview Franz Marijnen is één van de weinige Vlamingen die bij Jerzy Grotowski in de leer is geweest, lang voordat Grotowski 'mode' was

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Bij de Vlamingen primeert het totaalbeeld en de kolder, alsof Breugel nog in de buurt was...Het was een verdomd goed festival omdat het deze keer de Vlamingen waren die verrassend vernieuwend uit de hoek kwamen...Die Vlamingen toch

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
dat soort cartoontheater blinken de Vlamingen blijkbaar uit

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Bij de Vlamingen primeert het totaalbeeld en de kolder, alsof Breugel nog in de buurt was...Het was een verdomd goed festival omdat het deze keer de Vlamingen waren die verrassend vernieuwend uit de hoek kwamen...dat soort cartoontheater blinken de Vlamingen blijkbaar uit

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Ghy, Vlamingen, weest tot vreucht gheneghen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
parlementarisme, net in die jaren tastend naar een partijconcrete vorm en waarvoor Het Vlaamsch Volkstooneel, dat deze tekst creëerde, werd opgevat als propaganda-instrument), zolang de Vlamingen zich niet gedragen...De avant-gardistische spelmethodiek, door dat gezelschap gehuldigd tegen alle beter weten in over de ontvankelijkheid van Vlamingen, kleurt zich op Van de Veldes stijl af

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
weigeren nog terug te vallen op die versleten argumenten zoals De Vlaamse bekrompenheid, De culturele achterstand, Het gebrek aan talent enz... Vlamingen zijn burgers zoals alle anderen ter

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Onlangs schreef hij zijn eerste toneelstuk 'De lege cel', over het problematisch samenleven van Vlamingen en immigranten in de Limburgse cité

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
Het Cité Theater, een groep Vlaamse en buitenlandse jongeren, heeft onder leiding van Jef Ulburghs een produktie gemaakt over de sluiting van de mijn in Zwartberg en de gevolgen ervan voor Vlamingen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wat nu de culturele onverschilligheid betreft, meen ik er te moeten op wijzen dat het een nationaal fenomeen is. Als de Vlamingen, zeer terecht, de taaionderdrukking aanklagen, raken ze slechts aan

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De stijl die De Meester demonstreerde was eigenlijk volkomen vreemd aan de levensstijl van de meeste Vlamingen, zeker van de Vlaamse boeren, maar het werd met veel overtuiging gebracht, o.m...Vlamingen respect voor hun taal bij te brengen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Globe was opnieuw te gast, net voor het gezelschap wordt overgenomen door, alweer, twee Vlamingen: Pol De Bruyne en Sam Bogaerts

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
het vak spoken taaie clichés rond, zoals "Vlamingen zijn een volk van geboren acteurs," een gedachte die ontstaan is in de vooroorlogse jaren toen men met bewondering keek naar al die schitterende...Het buitenland moest naar school en over het toneelspelen 'denken', maar Vlamingen hadden genoeg aan 'hun hart'. Het gemoed was de voornaamste troef van de Vlaming; techniek, rede, analyse: dat liet

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
reeds deel uitmaakten van Globe - en twee Vlamingen - de regisseur Sam Bogaerts (Witte Kraai) en Paul De Bruyne, de eigenlijke artistieke leider, zoals die door de Raad van Bestuur van Globe werd aangesteld...hoe dat zomaar kon, die twee Vlamingen in Nederland...Mid-Nederlands In de huidige vaste groep zitten zowel Nederlanders als Vlamingen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
werd gesteld dat één op twee Vlamingen nooit in contact komt met enige uiting van kunst...Omdat het het enige is waarmee wij Vlamingen naar buiten kunnen treden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Met de ijver van een missionaris wilde Van Mourik de Vlamingen overtuigen van het paradijs dat hen te wachten staat zodra de nieuwe visies ook bij ons vaste voet aan de grond zouden krijgen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Vlamingen in de wereld' en wij het over de opera hadden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK