Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "virtuele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Hij ging akkoord op voorwaarde dat hij elke virtuele repliek mocht wijzigen

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Het verleidingsspel van de liefde wordt een ritueel, een simulatiespel met een virtuele realiteit op de grens van werkelijkheid en illusie, in het spiegelkabinet van de verwarring

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Virtualiteit Met de komst van virtuele realiteiten, en daarmee ook van virtuele religieuze bezinning, virtuele erotiek, virtuele kunst, virtuele politieke besluitvorming etc...de realiteit van virtuele realiteit hoeft ook geen danser(es) meer aan de terugkerende zon opgeofferd te worden, hoeft geen nieuwe lente met dansbloed gewijd te worden...die cyberspace-black box-virtuele ruimte is immers helemaal geen terugkerende zon als nieuw levenverwekkende hittebron in de natuurlijke kringloop

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Een essay over schrijven en dansen en over de virtuele ruimte van het geheugen Zero, of onrust Hun bewegingen zijn net stilgevallen; de lichten doven; straks volgt het applaus...afbraak en heropbouw, een kamer waar we ons, samen met de dansers in hun repetities, kunnen oefenen in het verlaten van ons lichaam om, ten slotte, een virtuele dans te dansen

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Tussen de virtuele ruimtereizen zouden we bijna vergeten dat een mens zich ook fysiek kan verplaatsen

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
De waarlijk actuele dans zou immers een virtuele dans zijn, uitgevoerd door gesimuleerde lichamen, of de dans van de cyborg, de mens die zich verliest in zelfconstructie

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Het vitale lichaamsdeel hangt ergens rond in een virtuele omgeving

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Uiteindelijk komen ze evenzeer via de elastiek terug in de markt- en mediagestuurde virtuele werkelijkheid die wij als de onze beleven

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Lang voor de eigenlijke première was Ten Oorlog ontstaan als een virtuele voorstelling in katernen van kranten, bijlagen en opiniestukken

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Wat hiphoppers gemeen hebben, is niet alleen de code, maar ook de drang om zich te manifesteren, hetzij achter de draaitafel of op een al dan niet virtuele dansvloer, hetzij met een microfoon of met

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
de virtuele cybercultuur aan het einde van dit millennium is niets nog zeker, de definitie van lichamelijkheid wel allerminst...Misschien kan de virtuele ruimte die in de video Ogni Pensiero Vola van Stefan Franck en Bart Van Dessel wordt opgeroepen dienst doen als metafoor voor het labyrint waarin de recensent - en bij...Een artificiële oase moest soelaas bieden, in de Renaissance in de vorm van virtuele (tuin)architectuur, vandaag in de vorm van Virtual Reality

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Volgens haar is het virtuele lichaam zowel product van als symbool voor onze spektakelcultuur waarin fysieke en digitale materialiteit niet langer te onderscheiden zijn...Zijn digitalisering werd uitgelegd als een virtuele reanimatie: een interpretatie van Jernighans dissectie die zonder de nieuwe media onvoorstelbaar zou zijn geweest...vanwege deze associaties met misdaad en straf en de culturele normen en waarden die daarmee op het virtuele kadaver geprojecteerd worden, dat Jose van Dijck het Visible Human Project net als de historische

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
De performers lijken zich te bevinden in een virtuele, ietwat zweverige ruimte

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De virtuele inscriptie in dossierteksten, contracten en cijfers maakt meestal dat het artistiek product pas een echt bestaan kan leiden

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Het menselijk lichaam is geheel en al intentioneel; zelfs in rusttoestand overstijgt het zijn objectieve bestaan in de richting van een immanente en virtuele toestand

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
het hele virtuele verhaal dat Wulff had kunnen vertellen en dat -nogmaals - zowel voor klassieke balletcompagnies als hedendaagse dansgezelschappen opgaat

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
persoon ben om enig denkwerk te verrichten, onderneem ik toch een poging om, voor mij en mijn soortgenoten, de consequenties te onderzoeken van deze nieuwe 'virtuele sterren'-theorie...Misschien heeft de wereld migraine en ziet zij virtuele sterren voor de ogen dansen...Giftige dampen worden overal ter wereld in voldoende mate geproduceerd om een soort megamigraine te creëren, met een oneindig aantal virtuele sterren als resultaat

Nr. 72, Juni 2000 • Helmut Ploebst • Beweging in een spookhuis
Ten laatste met de uitvinding van de film en de draadloze zender begon het tijdperk van de media en van de creatie van virtuele ruimtes, waarin nieuwe spoken wonen...De reële performers en hun virtuele pendants - beiden categorieën van 'spoken in de zone van de performance' - beginnen schijnbaar te interageren...grenzen tussen een vermeend 'hier' en een vermoed 'daar'. In dit proces werden de oorspronkelijk mnemische spoken performatieve geesten, die in een geënsceneerde of virtuele spookruimte o.a

Nr. 72, Juni 2000 • Dirk Lauwaert • Het Mechaniek van het Project
Projecten voeden zich niet aan het verleden, aan een traditie, aan referenties - ze voeden zich aan een actualiteit gezien als een veld van virtuele mogelijkheden...Het project behoort tot dezelfde virtuele actualiteit als die van de trendspotter

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
virtuele, tussen de materiële fictie van het danstheater en de onstabiele verleiding van het (digitale) beeld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK