Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


68 document(en) met "verdrongen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
waren en de open vormen de gesloten verdrongen

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Amerika natuurlijk meer dan elders omdat deze maatschappij, als produkt van een revolutie, de revolutie allang verdrongen heeft

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Heel mooi..."(1) Strauss' personages hebben geen deel aan de werkelijkheid, ze leven op de puinen van een verdrongen driftleven en bedienen zich van omgangsvormen waarin geen plaats is voor emoties

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
volwassen intellect, maar op primitieve affectieve lagen uit onze verdrongen kinderpsyche

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Hoe een materialistisch denken en de almacht van de rede zoveel krachten in de mens en in de samenleving heeft verdrongen

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Sommige festivals trachten, met de beste bedoelingen, bijna het hele culturele gebeuren in hun greep te krijgen; wat niet in het (k)raam van het festival past, wordt verdrongen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Maar ook het besef, dat hij vals speelt met zichzelf, moet verdrongen

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Diegenen die hem vandaag wegwuiven* zien niet in dat zijzelf ideeën aankleven die ooit door hun eigen voorgangers werden verdrongen," C. Tindemans, "De limiet der thea-terlijke dwaasheden

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
verdrongen-- als door de uitholling van de politieke privileges-- edellieden fungeerden enkel nog als anachronistische hofnarren

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
publiek de andere artistieke normen heeft verdrongen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Psychoanalytisch heeft dit zijn weerslag op het proces waarmee onbewuste inhouden --in eerste instantie verdrongen lusten, al dan niet seksueel-- via het voorbewuste, talige kader, in bewuste

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Schönwaldt doet dat met gratie en zichtbaar plezier) en een enkele keer wordt de dirigent van zijn podium verdrongen door een al te enthousiaste zanger

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Door een bankgebouw verdrongen, werd er naar een andere vestigingsplaats uitgezien, nl

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De bezwaren die ik gaandeweg had zitten formuleren, worden op een mum van tijd verdrongen...Het ene al leuker dan het andere, vooral wanneer hij begint te delven in een door de conventie verdrongen vocabularium

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
vertrouwde en verdrongen schimmen, planmatig geordend in de chaos

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
eigen wetmatigheden van de programmatiepolitiek van de culturele centra verdrongen: dat is het probleem van het Signaalrapport, in 1988 scherper dan voordien

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Geleidelijk, ín een versnellend tempo, wordt het blauw verdrongen en stapelen de gevaarten zich op

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Slechts zijdelings gebruikt Jappe Claes de neventhemata - de stervende Russische samenleving, moreel en materieel, en de verdrongen klassetegenstellingen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De concentratie van een voorstelling vervluchtigt zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
De concentratie van een voorstelling vervluchtigt, zodra de fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd door een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK