Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


133 document(en) met "verdedigen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik zeg maar: ik kan niet met hem redetwisten, ik kan hem niet aanklagen, noch mezelf verdedigen, noch kan ik me bereid verklaren hem nu genoegdoening te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Maar - zo zal elke beleidsverantwoordelijke zijn centrum verdedigen - belangrijkst is de kwaliteit van het gepresenteerde theater, de frisse wind, de vernieuwing, de relevantie

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wie onder humanisme het verdedigen van humane waarden zoals medelijden en allerhande vrijheden verstaat, bedenke dat het evenzeer een ideologie is volgens dewelke 'de mens de universele maatstaf

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Wie onder humanisme het verdedigen van humane waarden zoals medelijden en allerhande vrijheden verstaat, bedenke dat het evenzeer een ideologie is volgens dewelke 'de mens de universele maatstaf

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Omdat ik vond, dat ze zich in geval van nood moest kunnen verdedigen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Een andere grote kwaliteit is het enthousiasme waarmee hij zijn concepten kon verdedigen en iedereen meetrok

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Toen je bij de KNS ging werken, hoopte je dat volkstheater te verdedigen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Allebei te verdedigen en allebei fout...Je bent je aan 't verdedigen omdat je laf bent

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
aan den Drink (Borgerhout). Recentste plateau: de arbeidsrechtbank, waar directeur Geert Lunskens zich zal verdedigen tegen de door de raad van beheer geuite beschuldiging van wanbeleid

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hetzel Niets is monsterachtiger in mijn ogen dan het beeld van een beschaving die zich alleen maar kan verdedigen tegen de aanvallen van het cynisme door naar de middelen van de barbaarsheid te...Wanneer een volk van achtendertig miljoen mensen opstaat om zich te verdedigen, vastbesloten alles te vernietigen en zich liever met al zijn bezittingen te laten verdelgen dan zich te onderwerpen aan...De typographen lopen met een geweer om hun nek Parijs te verdedigen tegen de wettige regering

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
mogen verdedigen De verpleger jij bent heel eenvoudig te geleerd om te schijten (Daniël Paul gaat opnieuw op het toilet zitten). Daniël Paul dat God het organisme van het leven

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Wij willen Brialmont niet door dik en dun verdedigen, maar de tegenstelling lussen zijn met vrucht ondernomen koersverandering en het hakbijl-advies van de RAT is schril

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Moet een minister van Nederlandse cultuur niet eerder de eigen waarde verdedigen in plaats van de uitheemse!? Duitsland, Frankrijk, enz

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
op het ritme van die groei, openheid verdedigen en geen elementen, hoe 'vreemd' ook, uitsluiten

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Amphitryon, echter, beroept zich op de noodwendigheden en beslommeringen van de wereld om zich te verdedigen

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
De talloze confrontaties, waarin beiden hun eigen tekst bleven verdedigen, ontaardden (dixit W. Thomas) soms in pesterijen à la Frans Franz

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vandaag, zowat 4 maanden later (dat is 1/3 van een jaar, 1/12 van een volledige ambtstermijn) weten we nog steeds niet erg veel over wat deze minister aan visies wil verdedigen en wat hij daarvan

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een goed financieel beheer (met een redelijk percentage aan eigen inkomsten en sponsorgeld naast overheidssteun) is even belangrijk als het verdedigen en promoten (marketing

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Bovendien komt er nog bij dat hoe meer je jonge spelers gaat opzoeken en met ze praat, je ze op den duur meer gaat verdedigen dan bekritiseren

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Dat hij, om principiële redenen, bijna geen subsidie aanvaardt en dat hij af en toe naar het buitenland gaat om de kassa wat bij te vullen: een praktijk die je kan verdedigen indien die buitenlandse


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK