Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "verbeeldingswereld"Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het gebruik van middeleeuwse stof, de neiging tot mystiekerige lyrismen, een verbeeldingswereld die het visioen niet schuwt en vaak sprookjesneigingen vertoont, doen hem afhankelijk voorkomen van

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
koningin Wilhelmina in wist te verwerken, zo dreigt Wilson hier een Japanse theatertraditie te reduceren tot wat abstract gehuppel en gegoochel met poppen, terwijl hij tegelijk een voor zijn verbeeldingswereld

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
demonstratie van wat men het "realisme" in de stijl van opvoering kan noemen: de acteurs worden opgezadeld met rekwisieten, die hen beletten volledig aanwezig te zijn in de verbeeldingswereld van het stuk

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Vandaar: dit theater is nog altijd de ruimte van het feest, het bevat de grens van wereld en verbeeldingswereld, van ruimte die er is en van ruimte die moet gedacht, gevoeld en gezien worden

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Sprookjes blijven de kern uitmaken van de verbeeldingswereld van het kind...Een verbeeldingswereld die gemeenschappelijk is, in een bepaalde cultuur en misschien nog verder, wereldwijd

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
vormbewustzijn, een beheerst en uitgepuurd vakmanschap en een complexloze verbeeldingswereld die haar vormgevende en vanzelfsprekende wortels niet vernietigt noch ontkent, maar er ontelbare variaties op weet te

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
zijn baas uit te stellen, zijn verbeeldingswereld in stand te houden

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
de jaren zestig werden de boekjes voortreffelijk in het Nederlands vertaald, en zo behoort nu ook konijntje Wollepluis tot de verbeeldingswereld van Nederlands-sprekende kinderen

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
door de 'sneeuwdoos' waar Josse in de openingsscène mee 'speelt' en die gedurende de eerste twee acts op de scène blijft staan). De verbeeldingswereld die zo wordt opgebouwd vervormt de realiteit, en ook

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
De dansante scènes blijven aardig overeind en versterken de thematische verbeeldingswereld

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Een andere belangrijke reden is de innerlijke quasi-autistische en manische verbeeldingswereld die Fabre heeft opgebouwd en die weer eens niet makkelijk kan overgebracht worden naar een inter

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Een tweede inzet bestaat erin de dansers in de bewegings- en verbeeldingswereld van de choreograaf te krijgen

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Louche streken (de kabuki zou zijn uitgevonden door een prostituee in het bed van een uitgedroogde rivier). De Japanse verbeeldingswereld kende deze waterlanden troebele identiteiten toe: het...Dit verre voorbeeld geeft aan dat het sociale statuut van de kunstenaar in de eerste plaats de vrucht is van een collectieve verbeeldingswereld

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Liever nog had ik dat hij me wat vrijer liet, me de volgorde van de kamers zelf liet kiezen, me nog meer mijn eigen verbeeldingswereld liet creëren

Nr. 96, April 2005 • Thomas Pynchon • Is het OK om een Luddiet te...
Voor mensen die in de jaren 50 sciencefiction schreven, kwam dat allemaal niet echt als een verrassing, al moet de moderne verbeeldingswereld van de Luddieten nog voor de dag komen met een

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
Aantekeningen en beschouwingen over de werkwijze koppelt Van den Dries aan een zoektocht naar het 'scheppingsmoment' en 'hoe de persoonlijke verbeeldingswereld van Jan Fabre tot stand komt

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Heksen die niets te maken hebben met de duivelse wezens uit de christelijke verbeeldingswereld, maar veel meer met de feministische beweging en met anarchistische en geweldloze vormen van

Nr. 114, December 2008 • Jeroen Versteele, Jeroen Peeters, Anoek Nuyens • Kroniek
Dat Lacey en Lauro een hele verbeeldingswereld, die cirkelt rond noties als utopie, samenleven, esoterie en vrouwelijkheid, van zijn gangbare betekenissen ontdoen en in de abstractie duwen, is de