Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "verantwoording" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het gebrek aan verantwoording van het vak, van een houding tegenover het theater in deze tijden ? Of ontroerd doen over enkelingen die het allemaal achter zich laten, die ongebaande paden inslaan, die

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decortes narcisme: in hoeverre is de voorstelling die uitsluitend over de intern-artistieke verantwoording van een theatermaker gaat, relevant te noemen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Om de Vlaamse inzending enigszins als een geheel te kunnen presenteren, werd gekozen voor 'constructivistische' ontwerpen, wat in de verantwoording bij de catalogus als volgt wordt omschreven: "een...De verantwoording wordt besloten met de melding dat de Vlaamse inzending bijgevolg niet alles toont wat in ons land gebeurt en ook niet representatief is voor een theater of voor een generatie, "maar

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ik wil inderdaad tegenover de gemeenschap verantwoording afleggen voor de 14 miljoen subsidie die wij krijgen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Dit theater plaatst een kunstopvatting voorop waarvan de verantwoording bestaat in de transactie tussen toeschouwer en theatermaker...Het bewustzijn hiervan maakt de professionele verantwoording van de theaterkunstenaar uit

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Ik weiger enige verantwoording af te leggen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
volgende tekst in het publiek slingeren als autokritiek en verantwoording

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Het is dus deze kloof tussen naakte artistieke prestaties en de pedant klinkende verantwoording ervan die het klimaat bepaalt in wat eens een, zelfs in Europees opzicht, belang

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wanneer een begroting voorgelegd wordt met een verantwoording voor bepaalde activiteiten in een regio dan zou de overheid het tekort moeten financieren

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Ze zijn zo oud, dat niemand me ter verantwoording kan roepen omdat ik ze vergeten ben...Herinner je je nog hoe we destijds tegenover elkaar stonden: ik moest in de oorlog vechten en jij moest de hele verantwoording alleen op je nemen

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Het voorrecht om officieren voor het leger te leveren, dat lang beschouwd was als de meest reële verantwoording voor het bestaan van de adel als klasse en dat haar macht had bezorgd, werd langzaam

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De vraag rest alleen of deze verantwoording vanuit de beschavingsgeschiedenis in dit geval - de Mahabharata - tot een dramatische werkbare tekst en een theatraal interessante voorstelling hebben

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Het technisch personeel is stadspersoneel en de boekhouding is in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan de centrale schouwburgdienst

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Voorlopig mist Verheezen de dramaturgische belezenheid, eruditie, poëticiteit, en filosofische verantwoording van een Botho Strauss, maar zijn poging om weg te komen van een naturalistisch credo

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Waar ik tevoren de indruk had dat de regie zich vooral toespitste op het "mogelijk" maken - in termen van dramaturgische verantwoording en visuele arrangementen - van tekst en muziek, merk ik nu hoe

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Bovendien stoffeert deze studie de polemiek en de verantwoording

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Kan er überhaupt een andere dan therapeutische verantwoording ten grondslag liggen aan een theaterproduktie met mentaal gehandicapten

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Schrijfster en actrices hebben als het ware een poëtische verantwoording ontwikkeld voor een structurele wijziging van standpunt

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De collectieve verantwoording is weggeëbd (een ontwikkeling die parallel loopt met die van het bestudeerde theater). Het is symptomatisch dat de belangrijke begeleidende teksten van Marianne Van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK