Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


779 document(en) met "vanuit" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Vanuit deze simpele vaststelling en via uitstapjes naar de moderne literatuur, ontwikkelt Johan Thielemans een theorie over 'het postmoderne theater'. Pag

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Frans is 27 en hij kiest vanuit een angst voor de toekomst op een nieuwe manier voor een strijdsyndicalisme...De tekst is geschreven vanuit een rolomschrijving van de personage: die de auteur verschillende invalshoeken leveren om het centrale punt de werkloosheid, te omsingelen...deze abstracte ruimte moeten de acteurs het vanuit zichzelf waar maken

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De vraag is of Moeder Courage wel een stap in de goede richting is. Vanuit welke intenties kwam de voorstelling tot stand, welk doel heeft de groep voor ogen, met welke middelen wil men welk effect

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het handelsmerk van Eva Bal is werken met kinderen die vanuit hun eigen leefwereld improvisatorisch een produktie opbouwen...De Bron startte vanuit de samenwerking tussen Guido Lauwaert en Greta Van Langendonck...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ik maak theater in de voorstelling, maar iedere keer dat je vanuit die theaterstructuur iets nieuws zou verwachten, kap ik het af en plaats er een installatie naast, of een dans

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hij verwittigde het personeel dat hij tijdens de voorstelling vanuit het publiek vier critici op hem wou laten schieten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat werken vanuit de tweede lijn

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Vanuit Maria Magdalena leidt er geen noodzakelijke weg naar de dorheid van Lear

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Vanuit Maria Magdalena leidt er geen noodzakelijke weg naar de dorheid van Lear...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zijn muziek sloot zo nauw bij de tekst aan, dat Janacek een studie maakte van de intonatiepatronen van zijn moedertaal, en vanuit die kennis van het fonetisch materiaal zijn thema's opbouwde...Verheezen is een broodschrijver, die op eerlijke wijze zijn ambities tracht te verzoenen met de vraag vanuit de theaters...Casimir zelf komt vanuit zijn uitzichtloze situatie vanzelf in de criminaliteit terecht

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Sinds 81 heeft hij de troep verlaten en hij hoeft dus niet meer vanuit barricade-positie te redeneren...Dat was vanuit filosofisch standpunt misschien niet de volledigste benadering maar vanuit politiek standpunt wel de belangrijkste...Maar zou het handig zijn om vanuit Proloog een vernieuwing te zoeken ? "Ik geloof dat in hun hart veel mensen denken dat het verdwijnen van Proloog in de lijn van de ontwikkeling ligt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Vanuit dezelfde bekommernis is het ook te verklaren dat Cunningham het toeval ging gebruiken als choreografische methode, net zoals Cage vanaf de jaren vijftig als basis voor zijn aleatorische muziek...Het gebruik van het toeval was echter bij Cage en Cunningham niet enkel te verklaren vanuit hun Zenachtergronden

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het melodrama werd vanuit Europa in de VS geïmporteerd en kwam in het midden van de 20ste eeuw herkneed vnl

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het melodrama werd vanuit Europa in de VS geïmporteerd en kwam in het midden van de 20ste eeuw herkneed vnl

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Elke voorstelling wordt daardoor fundamenteel; de regisseur ziet in dat bepaalde teksten tot het verleden behoren, in het heden omgebouwd moeten worden met en vanuit een zin van de implicaties voor...Hier wordt de tijdgenoot zichtbaar gemaakt, ertoe gebracht zich te meten met de (historische) auteur vanuit de nieuwe functies als schriftuurontwerper, commentator, presentator, als opvoeringsauteur

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het stuk is geschreven vanuit de bewondering voor het activisme, na 1918 door de Belgische wraakneming met succes gediskrediteerd...zijn religiositeit ageert hij niet maar reageert vanuit zichzelf op zichzelf, met een apostolisme dat niet agressief wil zijn en dus wel de allegorie maar niet de...het theater, zoals Van de Velde het wenst te zien, is een polemisch en combattief instrument dat vanuit de realiteit van de gemeenschap vertrekt en tijdstheater wil zijn om mee te helpen bij de

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Hij blijft zoeken naar nieuwe vormen, nieuwe betekenissen vanuit een steeds veranderend, persoonlijk wereldbeeld...Hij werkte niet vanuit de psychologie van de toneelfiguren


Toon volgende resultaten