Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "vakantiegeld"Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Daarnaast verbindt hij er zich toe een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongevallen en de bijdrage voor het betaald educatief verlof, de loonmatigingsbijdrage en het jaarlijks vakantiegeld te

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Dat maakt deel uit van het pakket sociale bescherming waarvan de acteur geniet: werkloosheidsuitkering, pensioenopbouw, vakantiegeld, kindergeld, ziekteverzekering en dat soort zaken

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
België de opdrachtgever gevestigd is. Een belangrijke administratieve vereenvoudiging waarvoor alle betrokkenen in de sector vragende partij waren, is dat de kinderbijslag, het vakantiegeld en de...De centralisering van liet vakantiegeld geeft jaarlijks in de maand mei de betaling van vakantiegeld in verhouding tot de lonen en arbeidsdagen van het jaar voordien in plaats van een versnipperd...vakantiegeld bij het einde van elk contract


Development and design by LETTERWERK