Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


139 document(en) met "universiteit" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Zijn Overwinning op de Winter werd gebracht door het Teatro da Cornucópia, destijds ontstaan aan de universiteit van Lissabon

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Teruggravehd in mijn geheugen denk ik dat het pas in 1979 was in die vreselijke betonnen gangen van het auditorium Q aan de Vrije Universiteit van Brussel

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hij wierp zich ook op als de verdediger van een afdeling theaterwetenschap aan de Gentse universiteit...1962 werd hij de eerste directeur van het Rijkshoger Instituut voor Toneel en Culturele Spreiding (RITCS) in Brussel, voor hem de realisatie van zijn plannen voor de Gentse universiteit...wat later...kregen van de universiteit een uitkoopsom en we mochten in de aula spelen

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
03/225.17.02 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL • IMVERSITAIKF INSTELLING ANTWERPEN • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LELVEN • UNIVERSITEIT GENT INTERUNIVERSITAIRE VOORTGEZETTE ACADEMISCHE OPLEIDING...GESPECIALISEERDE STUDIE THEATERWETENSCHAP INFORMATIE EN TOELATINGSVOORWAARDEN RONALD GE ERTS, FACILTEIT LETTEREN EN WIJSREGEERTE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, PLEINLAAN 2, 1050 BRUSSEL

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Een belangrijk initiatief in de jaren '70 was de stichting van wat men 'de Libanese universiteit' noemt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Op een congres over stad en planologie in april van dit jaar aan de Rijks Universiteit Gent beweerde de Newyorkse architect Richard Plunz dat alle grote steden kampen met ongeveer dezelfde problemen

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Ik doceerde aan de universiteit van Nijmegen...Dat was het geval toen Van Manen werd aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Mijn obsessie is theater en mijn eerste ideeën over theater vormden zich toen ik een student was aan de universiteit van Bristol

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Nietzsche, die in 1872, het publicatiejaar van zijn eerste boek, al drie jaar hoogleraar klassieke talen- en letterkunde was aan de universiteit van Bazel, zag in de spanning tussen deze twee goden de

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Op 18 december besprak Jose van Dijck (Cultuurwetenschappen, Universiteit van Maastricht) de modernste digitale verbeelding van het lichaam tegen de achtergrond van de kadaverontleding in het...Aanleiding voor zowel Van Dijcks cultuur-wetenschappelijk betoog als voor Tylers performance vormt het Visible Human Project van het Centre for Human Simulation aan de Universiteit van Colorado

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Voorliggende tekst is de resultante van een interessante confrontatie annex performance tussen de Nederlandse Maatschappij Discordia en ondergetekende, die voor de Antwerpse Zoo en universiteit heeft

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
via een gesprek met Hans-Thies Lehmann die aan de Goethe-universiteit van Frankfurt theaterwetenschappen doceert

Nr. 66, December 1998 • Personalia
Hij is werkzaam als lector grootstedelijke vraagstukken aan de Haagse Hogeschool en als hoogleraar popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Brogt: Nee, ik heb wel eens een workshop gegeven aan de Universiteit van Utrecht en ik ben artistiek adviseur bij de regieopleiding in Amsterdam

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Fris gewassen in het bad der Leuvense universiteit, was ik vastbesloten me niet te laten inpalmen door holistische mythes en waarheidsverlangen

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Hij was professor geworden aan de Irvine universiteit in Californië

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Goed vier jaar geleden installeerde de Rotterdamse universiteit een leerstoel in de economie van kunst en cultuur

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Fransen, Technische Universiteit Delft, geciteerd in De Morgen van 6.9.1999

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
hebben tevens twee volumes uitgegeven waarin Josette Féral, professor theaterwetenschap aan de Universiteit van Québec, gesprekken voert met internationale theaterpersoonlijkheden - Bob Wilson, Ariane

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Ik vind dat net zo min evident als naar een universiteit of hogeschool gaan en in die richting verder evolueren


Toon volgende resultaten