Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "uitsluiting" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
acht genomen dat ze een voorafgaande toelatingsproef overleefden en na het eerste jaar moeiteloos naar het tweede konden overstappen, pikken de studenten en hun ouders deze uitsluiting na twee jaar...Er wordt gewag gemaakt van 'willekeur' en 'oneigenlijke elementen voor uitsluiting'. De klagers eisen een intern onderzoek en een herziening van de deliberatie

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Enkele zijn van technische aard : de uitsluiting van de (pas opgerichte) Vlaamse Opera, bijkomende definities van 'teksttheater' en 'artistiek personeel'. Het begrip 'teksttheater' is trouwens een

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een verdere optelsom leert overigens dat we met zowat dertien boeiende theatermakers voor evenveel comfortabel behandelde gezelschappen (en met uitsluiting van al de rest), die ook boeiende...toneelstuk, met veel, zoniet alle vrijheid aan de makers, oeroude tema's bespelend op een onburgerlijke, niet door een grootste- gemene-deler-moraal gerecupereerde manier en met uitsluiting van muf

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • opinie /
Profilering leidde in de praktijk tot uitsluiting en verenging, en in de commentaren en verrechtvaardigingen sloop vaak een dogmatische toon binnen

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Maar hij blijft niet bij deze problematiek staan, want hij wil ze zien als een uiting van een gevaarlijke mentaliteit, waarbij de verschillen uit angst leiden tot reflexen van uitsluiting

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Wij die in de diaspora in het Westen leven, worden geconfronteerd - zoals ik aangetoond heb - met een muur van vooroordelen en uitsluiting...Mijn onderzoek heeft me geleerd dat er veel gelijkenissen bestaan tussen de zuidafrikaanse Apartheid en de uitsluiting door de Westerse kunstwereld

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
niemandsland, niet als een plaats van uitsluiting, van ontbering, van ontheemding, maar een plaats die door geen van de partijen als territorium opgeëist wordt

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
De Macht heeft zich altijd meester gemaakt van de Cultuur, heeft haar gevangen gezet, verplicht tewerkgesteld, haar ontwikkeling tegengehouden door middel van terreur, censuur of uitsluiting uit de...De gedragingen ten gevolge van sociale verdrukking of uitsluiting hebben uit «De cultuur kan wat de politiek op dit ogenblik niet durft, wat de economie niet wil, en de sociale sector niet kan

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Om me nader te verklaren zal ik in wat volgt ingaan op drie types van uitsluiting: ten eerste, het isolement van het 'Ballet'; ten tweede, de uitsluiting van het 'Jonge'; en ten derde, de uitsluiting...De uitsluiting van het Jonge...Een goed dansbeleid is dan ook, in tegenstelling tot wat uit het voorgaande mocht blijken, een beleid dat zich moét baseren op keuzes en dus óók op uitsluiting

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Omdat humanisme over uitsluiting gaat, over selectie

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
De uitsluiting kan beginnen...Hoghe verweeft elementen uit andere geschiedenissen van uitsluiting en verdrukking in zijn voorstelling: brieven van een aan Aids overleden vriend en anekdoten over de vernietigingskampen, heroplevend...Hij toont ons het mechanisme van de verdrukking en de uitsluiting, dat enkel kan functioneren als het zijn slachtoffers kan objectiveren en vervolgens vergeten

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Blondeel • Een bolle spiegel
Misschien heb ik alleen maar universeel menselijk gedrag in kaart gebracht, voorbijgaand aan de specifieke situatie van uitsluiting

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
uitsluiting

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
stonden kunstprojecten als mogelijke hefboom tegen sociale uitsluiting in de focus

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Maar anderzijds kreeg ook deze familie af te rekenen met haar destructieve kant, met uitsluiting, met rol- en communicatiepatronen, met wat Peter van den Begin 'de afwezigheid van een dialoog' noemt

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Aan dit vertrouwd aandoende spel van inclusie door exclusie, groepsvorming door uitsluiting, komt in de voorstelling alsnog een eind als Roberto Olivan de la Iglesia als kersverse verschoppeling

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Hij is altijd verbonden met de mechanismen van culturele dominantie, erkenning en uitsluiting, en met de wetmatigheden die de verhouding tussen centrum en periferie in het artistieke veld bepalen...andere' kunst: 'Bourdieus dubbele bewering dat de legitimiteit van een cultuur evenzeer wordt bepaald door uitsluiting als door selectie en dat de invoering van een canon onder het mom van een

Nr. 69, Januari 1999 • Filip Rogiers • Haal 600.000 kiezers uit hun cordon
Het zorgt voor een versterking van de sociale uitsluiting, en dat houdt culturele uitsluiting in. Het politieke cordon moet niet ter discussie worden gesteld, het is duidelijk en objectief juist...Dat ze daarmee sociale, culturele en politieke uitsluiting verminderen, en daardoor ook misschien extreem-rechtse stemmen beperken, is een uitvloeisel, een consequentie

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
En dat modernisme vraagt de uitsluiting van alles wat de voorwaarden van deze openbaring kan maskeren, transformeren of verwarren

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
En opnieuw moet ik vaststellen dat dit alleen maar mogelijk is door uitsluiting en manipulatie van gegevens