Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


196 document(en) met "uitdrukking" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Meryl laat het als een pop begaan, met een gezicht zonder enige uitdrukking

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 83 is daar ondertussen de eerste manifeste uitdrukking van geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 83 is daar ondertussen de eerste manifeste uitdrukking van geweest

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
een reële handicap) een welkome uitdrukking

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hoewel Duchamp zelf nooit enige interesse toonde voor de Zen-filosofie, valt toch op hoezeer de artistieke ideeën die hij vanaf 1912 ontwikkelde en hun belangrijkste uitdrukking vonden in zijn Grand...Haar danstechnieken waren er dan ook op gericht een optimale uitdrukking te geven aan emoties en conflicten...De beweging heeft een waarde op zichzelf en is niet langer uitdrukking van iets anders

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme, de kok van 't blokhuis (van buiten Judas, van binnen Joannes), zit voor de deur van 't hui zeken en deunt op 'n trekorgel Op z'n wezen ligt 'n vage uitdrukking van duivemelkerssentimentaliteit

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
uitdrukking van het onbehagen in bepaalde Vlaamse kringen in die tijd...Dat verklaart wellicht de snelle en erg nerveuze poging om een nieuwe periode, een nieuwe historische tijd te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking vindt terwijl het tegelijk zekerheid waarborgt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dat is, excuseer de uitdrukking, prietpraat

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Overeenkomstig Wagners opvattingen over het Gesamtkunstwerk probeert Hegenscheidt de ritmiek op verschillende plannen en via verschillende tekensystemen in de uitdrukking te versterken...de klassieke retoriek, een passende overeenkomst veronderstellen tussen wat hij uitdrukt (ritme) en de manier waarop hij het uitdrukt (de uitdrukking/verwoording) of tussen de verwoording (dramatekst) en...Ook het doelgerichte, synthetische procédé van de uitdrukking wordt losgelaten

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Aanvaard geachte heer de uitdrukking van onze gevoelens van hoogachting

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Maar wil dat ook zeggen méér uitdrukking...Als ik les geef moet zelfs een plié uitdrukking hebben...Voor mij blijft het nog altijd een probleem of die grotere fysieke inspanning ook meer uitdrukking bijbrengt

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Die uitdrukking in het bijzonder heeft me altijd getroffen als het soort wartaal waarmee schrijvers de mooie dingen doorspekken die ze schrijven

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Door herhaling en stilering wordt ze echter een zelfstandige uitdrukking van persoonlijkheid -- oververeenvoudigd : de gelatenheid van Nadine Ganase, de speelse agressie van Roxane Huilmand

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
destijds verweten woorden te gebruiken in zijn dansvoorstellingen, alsof je, wat die onuitstaanbare pantomimes uit de 19de eeuw tot uitdrukking moesten brengen, soms niet beter gezegd kan krijgen in enkele

Nr. 9, Januari 1985 • (advertentie)
Het accent ligt op het praktisch werken, want alleen daardoor kan men de wetten in de dramatische uitdrukking ontdekken en vooral ook persoonlijk ervaren en verwerken

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
moet leggen voor de overmacht van de andere personages die willen dat alles 'se passé convenablement'. Hun houding is uitdrukking van een heersende ideologie die van het stervensproces een...Iedereen sterft immers voor de eerste keer en de manier waarop iemand sterft is een ultieme uitdrukking van wat een leven was; je kan 'staande sterven' als Henri Michaux of uitdoven als Salvador Dali

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zoals bij weinig andere theatermakers hier te lande zijn deze pro-dukties stuk voor stuk en consequent de uitdrukking van een zeer individuele zoektocht die zowel Cassiers' persoonlijke als artistieke...Op dezelfde manier wordt in In Diesem Traum... de scènische vormgeving de uitdrukking van de innerlijke angst van het personage terwijl de tekst bijna neutraal, zuiver en bovendien via een microfoon...Hij acteert 'slecht'. Hun verschil in stijl is de uitdrukking van hun verschil in denken en voelen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
De pijn van de liefde en de wanhoop van de mislukking hebben een totale fysieke uitdrukking gekregen, waarbij het lichaam, de ruimte en het geluid samen de emotionele impact verhevigen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Maar dat individu was alleen de uitdrukking van een gemeenschappelijk denken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK