Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1020 document(en) met "twee" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
bovendien bracht het NTG van hem nog Agnes Bernauer en dit jaar niet minder dan twee stukken Wunschkonzert en het hierna besproken Nicht Fisch, nicht Fleisch...Horvath, Fleisser, Brecht Het werk van Kroetz laat zich in twee periodes opsplitsen, waarbij de vraag rijst of hij met Nicht Fisch, nicht Fleisch niet een derde periode inluidt...waarin hij een al even naakte en ongelukkige Herman Noch vis, noch vlees (NTG) Foto Luc Monsaert ontmoet; aan het einde worden ze door de twee hoogzwangere vrouwen (de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
twee acteurs, hadden zo'n groot ego dat zij onderling ruzie maakten...Slechts een paar uur per dag oefent Brulin met een groepje aan twee van de twaalf stukken van het Doomsday Colouring Book...De voorstellingen in Darlington vallen dan ook tussen de twee stoelen van Brulins speltruuks en van de spelvertragende beelden in de Welfare State-traditie

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Die twee dingen moet je verenigen, maar ik leef in een maatschappij die dat samengaan niet aanvaardt...Ik denk dat ik de twee kan zijn, terzelfdertijd...World of Nata Daha,... en proza: De Popsingen Gevecht tussen twee Mannen van Rubber

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Grossomodo kan je stellen dat deze pogingen in twee categorieën, gerichtheden, theatrale oriënteringen uiteenvallen: het beklemtonen van de wijze waarop de acteur zijn binnengebeuren in zichtbare

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Als het doek opengaat zie je meteen twee karikaturen: Carlos, de vriend van Clavigo, als de sarcastische vrouwenhater en Clavigo zelf, de veelbelovende kunstenaar, als de twijfelaar die niet van deze...deze twee bedrijven is de handeling op gang gebracht, maar op een zeer verwarrende manier

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
De vrij strakke handeling steunt op twee kernen: het onbestendige karakter van Clavigo en de wraakzucht van Beaumarchais

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
communicatie op gang brengen, twee facetten: een tekst tot op het bot analyseren en begrijpen, én een verfijnd hanteren van theatrale vorm-middelen...Dit is een scherpzinnige dialoog, die Tasso's angstige vermoedens verbaal bevestigt: tussen de twee bedrijven werd hij afgesloten door het voorhang en poogde krampachtig in de ruimte terug te keren...De ingenomen stellingen zijn menselijk niet en dramatisch nauwelijks verantwoord: twee koppige kleine kinderen maken ruzie, hoewel hun klaarblijkelijke intellectuele bagage deze indruk wel doet

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Twee treurspelen van Goethe...Een tot uiterste eenvoud herleide intrige aan een Italiaans hof: een vorst, een dichter, een hoveling, twee vrouwen...Want plaats daarin een in vormloos geel beschilderde achterwand en laat voor dit noodpaneel de twee Leonores in shorts en met net iets te fel door de zon gevlekte armen en benen als "recht beglückte

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De twee markiezen, Acaste en Clitandre, oudere aanbidders van Célimène, hebben eenzelfde kostuum, maar in plaats van witte dragen zij respectievelijk helblauwe en gele kousen...de twee voorstellingen gebeurt er iets met die benen

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Twee stukken van de 'bestoven foliant ', Torquato Tasso en Clavigo, werden de jongste maanden geregisseerd, door respectievelijk Jan Decorte en Herman Gilis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het enige probleem was dat twee centimeters buiten het festivalgebouw geen kip daarvan op de hoogte was...Net voor de twee laatste voorstellingen in Leuven schreef vrij Nederland dat die afstand geen beletsel kon zijn om te gaan kijken: "Dat is wel ver voor randstedelingen, maar in die streken wonen ook...Speloefeningen bestaat uit twee delen: Lichaamstraining (Losmaken - Ontspannen/koncentratie - Stem - Beweging/gestiek/mimiek), Spel (elementair spel en rolopbouw). International

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
de naar schatting twee- of driehonderdduizend toeschouwers in België en Nederland, in Avignon en Wenen, tussen november 1972 en einde 1974, ook wel als "stuk" naleven, al was het in feite het prototype...Er zijn ongetwijfeld moeilijke processen doorworsteld: de opsplitsing in twee groepen midden de jaren '70, aanvankelijk naar buiten toe door sommige leden voorgespiegeld als een verbreding van het...Waar Harlekijn bij deze laatste Knecht van twee meesters was, moest hij bij Corso kiezen tussen koning en volk

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Blijkbaar wordt deze alledaagse handeling van het vénten met snoep, ijs, bloemen, badjes,... als storend ervaren door twee militair ogende figuren...Hij wil het repetitieproces in twee fasen doen verlopen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het...Je kan op je twee handen tellen wat er de laatste tien jaar aan belangrijke mensen uit de scholen is gekomen en dat is weinig...Zo drijft de bibliotheek zo goed als volledig op tijdelijk personeel en moest twee jaar geleden het Museum van Hedendaagse Kunst sluiten bij gebrek aan personeel

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het passieve, veel te eenzijdig op (auditieve) tekst-zingeving gebaseerde publieksproces wordt vervangen door een actieve, fysieke overdracht tussen de twee gelijkberechtigde groepen die in dezelfde

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Na de eerste twee werkmaanden heb ik mijn concept uit handen gegeven en door de acteurs laten lezen...Dan zeg je twee keer niets...En het theater is zelfs dubbel artificieel, dat zijn twee houten benen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Nog niet zo afgewerkt als Fabres vorige solo performances, heeft het nóchtans de aandacht getrokken van de kunstenaarsgemeenschap in Milwaukee én van de politie die twee spelers beschuldigden van

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Eén is zelf weggegaan, we bleven met twee over...Van Ludwig Flasch kregen we twee keer per week dramaturgische begeleiding...Om in Oracles te komen tot die liefdesscène tussen Iokaste en Oidipous, dat liefdesspel tussen die twee prachtige lichamen, moest er bij Susan Lange fysiek en psychisch nogal wat opgeruimd worden

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Ermee flirten is één, eronder bezwijken is echter twee...De burger mag op zijn twee oren slapen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Het wordt twee dagen koffie slurpen; door het huis dwalen; vreemden ontmoeten in mijn badkamer; onrustig slapen en bladen uit de schrijfmachine rukken tot aan de rand van de vertwijfeling...Spalding Gray vertelt in twee beurten over de zevenenveertig stukken waarin hij gestaan heeft en over de 47 Beds van zijn vrienden...Jammer dat M. er niet is. Om twee uur 's nachts verlaat ik de B.A


Toon volgende resultaten