Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "transparantie" • Resultaten 41 tot 55 worden getoondNr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
kunnen spreken van transparantie of helderheid van procedures in het geval van Bel en Le Roy...Self-Unfinished, Giszelle). Het zou verkeerd zijn hieruit af te leiden dat dit aspect (transparantie) essentieel is, of het te zien als een esthetisch ideaal

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
Dat zulke transparantie enkel kan bereikt worden door de keuzes die de fotograaf maakt (en dus niet door de volautomatische keuzes die de camera in diens plaats maakt), wil men nogal eens vergeten

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Ook een uiteenzetting over de werkwijze van de beoordeling, zoals uitgebreid neergeschreven bij de theatercommissie en ook aangegeven bij de commissie ‘festivals’, komt de transparantie van het proces

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
Een andere belangrijke rol die is weggelegd voor ruimtelijke stabiliteit is het scheppen van de illusie van transparantie - zulke plekken worden altijd getoond in hun volle zichtbaarheid en potentieel...artistieke instellingen vandaag leeft nog altijd te veel de illusie van transparantie, zelfs al lijken vele artistieke instellingen vandaag meer op een barok curiosamuseum...Het probleem is dat met deze illusie van transparantie bepaalde samenwerkende subjectiviteiten nog zichtbaarder en toonbaarder worden, andere nog veel minder, afhankelijk van de gemeenschappelijke

Nr. 101, April 2006 • Documentaire bedenkingen deel II
Transparantie, leesbaarheid- goed, maar van wat

Nr. 101, April 2006 • EPILOOG
begrip van samenhang tussen de dingen, ineens zijn transparantie verliest

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
Die eis tot (pseudo-)transparantie penetreert ons universum: elk ‘geheim’ moet onthuld worden...Het is dezelfde eis die ook op de scène van de politiek, van de communicatie en de media gangbaar is en waar gretig wordt op ingespeeld – politieke transparantie is tegenwoordig hét uithangbord van...Obscene = regel van het spel van een universum zonder verschijningen en zonder diepte: een universum van de transparantie

Nr. 103, September 2006 • Elke Van Campenhout • In blind vertrouwen: het sm-theater van Felix...
Wat mijn voorstellingen sterk maakt is hun dui-delijkheid, hun transparantie

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
de steeds sterker wordende vraag naar transparantie, controle en efficiëntie op andere terreinen in de kunstensector...Peter Westenberg – Constant) 3. Transparantie Naast het bevorderen van een uitwisseling tussen artiesten, geven alle werkplaatsen aan dat een publiekswerking voor hen om verschillende...Bains::Connective heeft zijn maandelijkse Plankton Bar en Q-O2 organiseert discussiemomenten... Uit al deze initiatieven blijkt een zin voor transparantie

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
transparantie en openheid van de huischoreografe, en het publiek gevraagd wordt om zich te verplaatsen naar haar ideale ruimte

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
De haast dwangmatige insistentie op transparantie en laagdrempeligheid suggereert dat het culturele centrum algemeen wordt aanzien als een instituut dat ‘van buitenaf ’ neerstrijkt in een ‘andere...Om dat onvermijdelijke verschil tussen centrum en lokaliteit op te heffen, zijn spreiding en transparantie van cruciaal belang...De panische fictie van transparantie en toegankelijkheid wordt niet langer opgehouden

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
De esthetiek van het ontwerp lijkt noties van functionaliteit ver te overtroeven door het overvloedig gebruik van transparantie en homogene keuzes...Zo ontstaat een interessante productiemethode om een ‘choreografie van de blik’ te ontwikkelen, die het controlemechanisme dat van deze transparantie uitgaat, mooi illustreert – maar waarschijnlijk

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
Transparantie en glitch...Post-) digitale media kleven vast aan ideeën van transparantie, beheersbaarheid, helderheid, objectiviteit

Nr. 112, Juni 2008 • Jeroen Peeters • Hoe zichzelf een houding geven, hoe zichzelf...
walk + talk gebeurde iets dergelijks, wat weliswaar een ander gesprek over dans mogelijk maakte en tot nieuwe inzichten leidde, maar niet meteen tot transparantie: de taal van het maken blijft

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters • Het toeschouwersimperium
De leden van Superamas zijn geen believers, ze hebben lak aan transparantie, gestolde waarheden of een afgelijnd ideologisch kader – kunst is voor hen pas kritisch wanneer ze analyse koppelt aan een


Development and design by LETTERWERK