Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


148 document(en) met "tragedie" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Die Geburt der Tragödie, beschrijft Nietzsche de tragedie als een botsing van twee tegengestelde krachten: de dio-nysische en de apollonische, het Zijn en de Schijn, de dingen aan zich en hun

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Zo was ook Aischylos' Oresteia het eindstadium van een proces dat hoofdzakelijk gericht was op de dialoog tussen gemeenschap (het Griekse koor) en de invididualiseerbare tragedie

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze tragedie der tragedies zou zich niet laten vermangelen tot een vrolijk spektakel en menig criticus lag op de loer om bij nog meer herhaling van gebruikte procédés een vermanende vinger op te

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Hamlet is hier eerder een cynische held die onomkeerbaar zijn eigen tragedie voltrekt...Hamlet is een tragedie waarin heel wat gebeurt dat het daglicht schuwt

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans • Foto Eric Peustjens
Als je het lijstje van zijn eigen regies nakijkt, merk je dat hij zelf Sofokles' tragedie Ajax naar het Washington van de Amerikaanse militairen verplaatst, Haydns Armida in Vietnam laat spelen...Ajax ging het weliswaar over een post-Vietnam versie van de tragedie van Sofokles, maar voor Amerikanen was het niet duidelijk waarom het leger plots zoveel zwarte generaals telde

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
de zichtbare restanten van een twintig jaar oude plaatselijke tragedie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Wie stout wil zijn, kan meteen de vraag stellen of Vlaanderen dan zóveel goeie actrices rijk is. Immers, deze tragedie van Federico Garcia Lorca vraagt om een keure van een tiental uitgelezen

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Dat festival heeft als thema: de tragedie, en dus kwam mijn wens om Euripides te regisseren hem zeer goed uit". Je hebt onmiddellijk de hulp gevraagd van Indigo

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
En achteraf blijkt De koning en de rest een beter stuk te zijn dan Ionesco's 'absurde tragedie'. Vijf jaar terug beijverde Franz Marijnen zich bij het NTG om de De koning sterft de allure van een...authentieke tragedie te geven...Ionesco's poging om met absurdistische anekdotes een moderne tragedie op te voeren staat even ver van de antieke essenties als b.v

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
andere morgen me zoiets verschrikkelijks heb bedacht waar ik de rest van mijn leven niet meer van af kom van zo'n gedachte Dat is toch wat je noemt tragedie

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een natuurlijk decor bijna voor een tragedie die in essentie het konflikt behandelt tussen wereldse, vleselijke lust en de christelij -ke moraal van onthouding

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
de tragedie vallen op dit ogenblik de doden, in de komedie vindt het veelal geforceerde feestelijke slot plaats waarin het maatschappelijke decorum wordt hersteld

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Ik kwam op het idee dat er zich een tragedie zou afspelen in het huis...Het feest van de bruiloft verandert in een tragedie, vermits de bruid bezeten lijkt te zijn van een dybbuk, d.i...Wajda's afstandelijke Dybbuk werkt niet als een tragedie, ofschoon alle gegevens voor de tragedie voorhanden zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Eros en thanatos Voor de verwantschap tussen tragedie en komedie gaf Freud een pscho-analytische verklaring...Wat dat betreft maakte Freud geen onderscheid tussen tragedie, komedie en psychopathologisch drama

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De laatste produktie die Gilis en Verbist samen regisseerden was Emilia Galotti (1772), een burgerlijke tragedie van de Duitse toneelschrijver, dichter en dramaturg Gotthold Ephraïm Lessing

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Traditioneel wordt Sophocles' tragedie gelezen als het verhaal van de onverzoenbare tegenstelling tussen de wetten van de stad waarop Kreoon zich beroept en de wetten van de goden waarop Antigone zich...Later op het seizoen regisseert Ivo Van Hove bij het Zuidelijk Toneel eveneens Antigone tesamen met een andere tragedie van Sophocles : Ajax...Het koor binnen een moderne enscenering van een klassieke tragedie wordt steeds omschreven als een probleem

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De enscenering van een klassiek stuk is altijd en noodzakelijkerwijze een bezinning op de eigen theaterpoëtica : een klassieke tragedie stelt teveel vormproblemen om die poëtica onaangedaan te laten...Hier zal een tragedie opgevoerd worden, de tragedie der tragedies, de oerscène van het westers bewustzijn : Sophocles' Koning Oedipoes, de man die op de vlucht voor zijn noodlot precies zijn noodlot...geen sprake is, krijgt de tragedie opnieuw een heftigheid die de zware mantel van eeuwen interpretaties van zich afwerpt : voor ons voltrekt zich geen mythisch verhaal, maar een wanhopig gevecht tussen hen

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
Daarnaast waagt hij zich ook aan moderne partituren : Nixon in China en onlangs The Death of Klinghoffer, gebaseerd op de Achille Lauro-tragedie van voor enkele jaren...Deze wilde onmiddellijk aan een volgende opera beginnen, en toen hij in de krant en op de televisie vernam welke tragedie zich rond de Amerikaanse invalide Klinghoffer op de lijnboot Achille Lauro

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
De tweedeling komedie-tragedie, zo oud als het theater zelf, beantwoordt al lang niet meer aan de reflectie over het medium...Doorgaans zijn komedie en tragedie niet meer als autonoom genre te herkennen, maar enkel als tonaliteit...Het gaat nooit om echte individuen zoals in de tragedie, noch om platte stereotypen die in de klucht thuishoren

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
elkaar af; geen van de drie zijn duidelijk in een genre als komedie of tragedie onder te brengen


Toon volgende resultaten